الگو:وسط

(تغییرمسیر از الگو:و)

{{{1}}}

کاربردویرایش

این الگو، متن داخل خود را وسط‌چین می‌کند. برای مثال:

{{وسط|'''متن نمونه'''}}

می‌شود:

متن نمونه

الگوی {{و}} هم به این الگو ارجاع می‌دهد.