برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۵۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۴۲

انگلیسها بمحض اطلاع از قرارداد سری بین دو امپراطور فوری اقدامات سریع نموده کشتی‌های جنگی دانمارک را بقهر و غلبه از چنگ دانمارکی‌ها در آورده و تصاحب نمودند.

شرح مختصر آن از این قرار میباشد:

دانمارک یک دولت بسیار کوچک در شمال اروپا میباشد؛ چون بین دو امپراطور روس و فرانسه قرار شده بود کشتی‌های جنگی دانمارک را ضمیمهً کشتی‌های جنگی روسیه نموده بر علیه انگلستان بکار برند فوری انگلیسها بمحض بدست آوردن این مطلب یک عده کافی کشتی جنگی با بیست هزار قشون در مقابل پایتخت دانمارک حاضر نمودند و بدولت دانمارک اولتیماتوم دادند که فوری تمام کشتی‌های جنگی خودشان را تسلیم قوای بحری انگلستان نمایند. دولت دانمارک با ضعف قوای جنگی که در مقابل دولت انگلستان داشت حاضر نشد قوای بحری خود را تسلیم نماید و دلیل میخواست که چرا باین تسلیم تن در دهد؟ انگلیسها در روز دوم اکتبر ۱۸۰۷ شهر کپنهاگ را برای مدت ۳ روز بشدت تمام با توپهای سنگین کشتی‌های خود گلوله باران کردند. در این مدت یکهزار و هشتصد خانه ویران گردید، کلیساهای عمده خراب شده یکهزار و پانصد نفر از اهالی بی‌آزار شهر کشته شدند و عده زیادی زخمی گردیدند. بالاخره دولت دانمارک ناچار شده بامان آمد و کشتی‌های خود را تسلیم دولت انگلیس نمود. این اقدام ظالمانه دولت انگلیس نسبت بیک دولت کوچک ضعیف بی‌طرف در تاریخ دنیا بی‌نظیر است. خبر این واقعه عالم تمدن آن روزی را بوحشت انداخت[۱] حتی در خود انگلستان نیز عدهٔ از اشخاص منصف بر ضد این اقدام جابرانه دولت انگلیس بسر و صدا در آمدند و این ماجرا بپارلمان‌های اعیان و اشراف انگلیس کشیده شد که شرح آن باعث تطویل کلام است.

هنوز سال ۱۸۰۷ بآخر نرسیده بود که دخالت‌های ناپلئون در امور اسپانیول شروع میشود. شارل چهارم پادشاه اسپانیول که بعیاشی و فساد اخلاق معروف و عاری از صفات پسندیده مردی شناخته شده بود در انظار ملت اسپانیول منفور میشود و

  1. تاریخ الیسون جلد ۱۱ (صفحه ۲۶۱)