برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۶

ظهور انگلیس‌ها در هند نه تنها صلح و آسایش قاره آسیا را بر هم زده بلکه دنیائی را بجان هم انداخته‌اند که باین وسیله بتواند بطور دایم به آن مملکت زرخیز بی‌نظیر دنیا استیلا داشته باشند.

این غائله هنوز خاتمه پیدا نکرده است و بنظر هم نمی‌رسد که باین زودی‌ها خاتمه پذیرد چه معروفترین سیاسیون انگلستان عقیده دارند که امپراطوری انگلستان بدون هندوستان نمی‌تواند امرار حیات کند.[۱] اگر نظر این است و بنا باشد هندوستان همیشه در دست دولت انگلیس باقی بماند وای بحال مللی که در اطراف و نواحی هندوستان سکنی دارند و وای بحال سکنه ممالکی که در قاره آسیا قرار گرفته‌اند. وای بحال آن دولت اروپائی که بخواهد خواب هندوستان ببیند.

هنگامیکه سلاطین اسلامی مغول در کمال اقتدار بوده و در هندوستان سلطنت با عظمت داشتند در زمان امپراطوری شاه جهان در سال ۱۶۳۲ انگلیسیها اجازه گرفتند که در سواحل هندوستان بتجارت مشغول باشند.

در سال ۱۶۵۶ میلادی یکی از دکترهای انگلیس موسوم به دکتر باتن[۲] با مهارت و استادی از امپراطور مغول فرمانی بدست آورد که در ساحل که یکی از شعبات رود عظیم گنگ میباشد تجارتخانه احداث نمایند و اینجا محلی بود که قبلا پرتقالیها و هلندیها و فرانسویها هر یک بفاصله کمی دور از هم کارخانه تجارتی داشتند.

در سال ۱۶۸۶ اولین جنگ انگلیس‌ها با فرمانفرمای بنگاله شروع گردید و مسلمین در این جنگ شکست خوردند. انگلیس‌ها از ترس اینکه مبادا مسلمین با عده زیادتری بر سر آنها هجوم آورند محل تجارت‌خانه هوقلی را ترک کردند


  1. Without India British Empire Cannot exist-Lord Curzon Sir Valnetine Chirol - لرد کرزن و هم‌فکرهای او در سیاست، بکتاب والنتین چیرول مراجعه شود (صفحه ۱-۴)
  2. Dr. Boughton

wikipedia:en:Hooghly River