برگه:AzRanjiKeMibarim.pdf/۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

جلال آل‌احمد

 

از رنجی که می‌بریم

 

مجموعهٔ داستان

 

چاپ دوم

 

مؤسسهٔ انتشارات امیر کبیر

تهران، ۱۳۵۷