برگه:AzRanjiKeMibarim.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 
 

آل‌احمد، جلال
از رنجی که می‌بریم
چاپ دوم: ۱۳۵۷
چاپ و صحافی: چاپخانهٔ سپهر، تهران
حق چاپ محفوظ است.