برگه:CharandVaParand.pdf/۹۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

یکچیزی باشد، و اگر مشروطه هم بنباتات سرایت کرده باشد که سیب زمینی لابد ... ( چه عرض کنم که خدا را خوش بیاید)، باری برویم سر مطلب :
من هیچ وقت نمی‌گویم اشرف مخلوقات از حیوان و نبات هم پست‌تر باشد، من هیچوقت نمی‌گویم خر و گاو ربیس و بزرگتر داشته باشند ، چغندر و زردک پیشوا و آقا و نماینده داشته باشند و ما اشرف مخلوقات را دهنه‌مان را بزنند بسر خودمان.
من درست الان یادم هست که خدا بیامرز خاله فاطیم هر وقت که ما بچه‌ها بعد از پدر خدا بیامرزم شیطانی می‌کردیم ، خانه را سر گرفتیم می‌گفت الهی هیچ خانه‌ای بی بزرگتر نباشد.
بزر دکتر لازم است، رییس لازم است، آقا لازم است ، رییس ملتی هم لازم است ، رییس دولتی هم لازم است ، اتفاق و اتحاد ایندو طبقه بنی ساختنشان هم با هم لازم است ، اما تاوقتی که ایندو تا با هم نسازند که ما یکی را از میان بردارند .

این را هیچکس نمی‌تواند انکار کند که ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت پنج کرور و سیصد و پنجاه وهفت هزار وزیر ، امیر ، سپه‌سالار ، سردار ، امیر نویان ، امیر تومان ، سرهنک ، سرتیپ، سلطان ، باور، میرپنجه، سفیر کبیر، شارژدافر، گنسیه ، یوزباشی ، ده باشی ، و پنجه باشی داریم . و گذشته از اینها باز ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت ( خدا برکت بدهد ) شش کرور و چهارصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو نفر آیة‌الله ، حجة‌الاسلام ، مجتهد ، مجاز ، امام جمعه ، شیخ-الاسلام، سید ، سند ، شیخ ، ملا ، آخوند ، قطب ، مرشد ، خلیفه، پیر، دلیل و پیشنماز داریم ، علاوه بر اینها باز ما در میان بیست

۹۷