برگه:Doctor Faustus.pdf/۲۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

پیش‌خوان - ما در دشتهای نبرد «ترازیمن»[۱] که خداوند جنگ قوم کارتاژ را بزور آزمائی می‌طلبید گام نمی‌زنیم، در دربار پادشاهان نیز که همه سخن از هوسبازی در میان است و در پیشگاه عشق کشوری قربانی می‌شود کاری نداریم. ذوق شاعری ما نیز در شرح کارهای قهرمانی و دلاوری پهلوانان در آسمان عظمت و جلال بپرواز درنمی‌آید.

ای سروران معظم کار ما تنها این است که شرح زندگانی فاستوس را از خوب و بد بمقام نمایش درآوریم. از صبر و بردباری شما در قضاوت این خدمت یاوری می‌طلبیم و تمجید و آفرین شما را بزرگترین افتخارات خود می‌شماریم.

می‌خواهیم شما را از عاقبت کار فاستوس آگاه سازیم که در آلمان در شهر «رودس» بدنیا آمد. پدر و مادرش از خانوادهٔ اصیل نبودند. همینکه بسن شباب رسید به دانشگاه «ورتامبورگ» رفت و در آنجا خویشاوندانش بتربیت او پرداختند. کم کم در علم حکمت و الهیات مشهور گشت و به لقب دکتری مباهی شد و در مباحثه و استدلال در علوم معقول زبانزد خاص و عام گردید، تا روزیکه غرور و خودبینی در وی راه یافت و طایر فکرش بلندپروازی آغاز نهاد و زمام اختیار از کف وی در ربود و قضای آسمان به فنای او همت گماشت و او را دستخوش دمدمه‌های ابلیس ساخت.

اینک این آدمیزاده که از دانش خویش سرمست است سر در پی سحر و جادوگری نهاده و خاطرش جز به نیرنگ بچیزی نمی‌گشاید و دل بدین کار خوش کرده است. هم اکنون او را در کتابخانهٔ خویش خواهید دید.

  1. Trasiméne