برگه:Doctor Faustus.pdf/۴۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

صحنهٔ سوم

گوشه‌ای از باغ

فاستوس وارد می‌شود

فاستوس - ای فاستوس اینک که سایهٔ تیره شب برای دیدار صور فلکی از قطب جنوب برخاسته و آسمان را در پردهٔ سیاه مستور ساخته است تو نیز بخواندن اوراد و عزائم بپرداز و ببین با اینهمه قربانی که داده‌ای و اینهمه دعا که کرده‌ای شیاطین دعوت ترا اجابت خواهند نمود یا نه.

(روی زمین با عصای کوچکی که در دست دارد دایره‌ای می‌کشد)

در میان این دایره اسم یهوه نوشته شده است که دو حرف از آن اسم ابتدای کلمه دیگری است. اسامی مقدسین را باختصار در اینجا می‌نویسیم. علامات و صور کواکب سعد و نحس آنها نیز برای احضار ارواح رسم شده است. نترس، دل قوی‌دار تا سحر تو بزرگترین نتیجه را بدهد. ای خداوند جهنم و رب‌النوع اعماق زمین، با من یار باش! ای یهوه، با وجود سه‌گانه خود باین محضر مسلط باش. درود بر شما ای باد و