برگه:Doctor Faustus.pdf/۶۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۶۴
دکتر فاستوس

لعنت بر هر که دعای ما را برهم می‌زند. بیشمار!

لعنت بر هر که جام شراب جناب پاپ را از چنگش بدر برد. بیشمار!

لعنت خدا و اولیا بر او باد. بیشمار!

(فاستوس و مفیس‌تافلیس راهبها را کتک می‌زنند و آتش‌بازی در میان آنها پرت می‌کنند و خارج می‌شوند)

پیش‌خوان

پس از آنکه فاستوس همه جای دنیا را سیاحت کرد و جلال و ثروت دربار پادشاهان گیتی را دید به شهر خود برگشت. دوستان نزدیک او که از غیبت طولانی او متوحش شده بودند از دیدارش شادمان گشتند و دور او برای فهم رموز گیتی و اسرار علم نجوم گرد آمدند. فاستوس پرسشهای آنانرا جواب داد و همه را از دانش خویش به تعجب انداخت. اینک شهرت او همه جا رسیده و «شارل پنجم» او را به کاخ خود دعوت نموده و از او پذیرائی شایانی کرده است. کارهائی که فاستوس در دربار آن پادشاه کرد اینک برای‌العین مشاهده خواهیم نمود. (خارج می‌شود)