برگه:Doctor Faustus.pdf/۹۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

۲۸ . منتخب فرهنگ فلسفی ولتر نصرالله فلسفی

۲۹. حیات مردان نامی (جلددوم) پلوتارک مهندس رضا مشایخی

۳۰. اودیسه سعید فیی

۳۱. هملت مسعود فرزاد

۳۲. حیات مردان نامی (جلد سوم) پلوتارک مهندس رضا مشایخی

۳۳. موناوانا و دو نمایشنامه دیگر مترلینگ بدری وزیری و حسینعلی ملاح

۳۴ . حیات مردان نامی (جلدچهارم) پلوتارک مهندس رضا مشایخی

۳۵. چهار نمایشنامه محمد سعیدی

۳۶ . خانه عروسک واشباح دکتر مهدی فروغ

۳۷. لیرشاه جواد پیمان

۳۸. در بیابان هرمان هسه کیکاووس جها نداری

۳۹. قربانی رابیندرانات اگور فریدون گرگانی

۴۰. دشمن ملت ایبسن محمد علی جمال‌زاده

۴۱. کاندید یا خوشبختی ولتر جهانگیر افکاری

۴۲. طلسم والتر اسکات حسین دره باغی

مجموعه آثار فلسفی

۱. پنج رساله افلاطون دکتر محمود صناعی

۲ . زنده بیدار ابن طفیل بدیع‌الزمان فروزانفر

۳ . عیش پیری و راز دوستی سیسرون محمد جباری

۴ . جمهور افلاطون فواد روحانی

۵. چهار رساله افلاطون دکتر محمود مناعی

۶. مکالمات کنفسیوس کاظم‌زاده ایرانشهر

۷. فن شعر ارسطو دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

۸ . رساله درباره آزادی استوارت میل جواد شیخ‌الاسلامی

مجموعه متون فارسی

۱- دیوان انوری (جلد اول) باهتمام مدرس رضوی

۲. تاریخ یزد جعفر بن محمدجعفری: ایرج افشار

۳. جامع‌التواریخ (اسماعیلیان) رشیدالدین فضلان: محمد قلی دانش‌پژوه

۴. داراب نامه محمد بیضی دکتر ذبیح الله صفا

۵. دیوان انوری (جلد دوم) مدرس رضوی

۶. قصص الانبیاء ابن خلف النیسابوری و حبیب یغمایی