برگه:Doctor Faustus.pdf/۹۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 


دکتر لطفعلی صورتگر استاد دانشگاه تهران و شاعر و نویسنده در سال ۱۲۷۵ شمسی در شیراز تولد یافت. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در شیراز و هندوستان و تحصیلات عالیه را در دانشگاه لندن در زبان و ادبیات انگلیس بپایان رسانید و از آن دانشگاه به اخذ درجه دکترای ادبیات نائل آمد.

از زمان بازگشت از انگلستان در دانشگاه تهران کرسی زبان و ادبیات انگلیس و سخن سنجی در رشته ادبیات فارسی بعهده وی سپرده شد و چندی ریاست دانشکده ادبیات شیراز را داشت. مدت یک سال نیز در دانشگاه کلمبیا در نیویورک سمت استادی موقت داشته است. از او دیوان اشعار و تالیفاتی چند مربوط به ادبیات انگلیس و سنجش ادبیات فارسی بچاپ رسیده است.

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب از مجموعه آثار سیاسی

هفت سال در زندان آریامهر

اسناد خانهٔ سدان

مدرس قهرمان آزادی (دو جلد)

تاریخ بیست ساله ایران (مقدمات تغییر سلطنت)

رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان

اسرائیل، فاشیسم جدید


کریستفر مارلو شاعر درام‌نویس انگلیسی در سال ۱۵۶۴ میلادی در شهر کانتربوری تولد یافت. پس از آنکه تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان آورد، در دانشگاه کمبریج به تحصیل علوم دینی پرداخت تا در سلک روحانیان در آید، ولی بر اثر مطالعه در علوم طبیعی از خدمت در کلیسا منصرف شد و استعداد خود را به نگارش نمایشنامه مصروف ساخت.

مارلو یکی از هفت تن دانشمند انگلیسی است که در قرن شانزدهم نمایشنامه نویسی را در انگلستان بنیان نهادند و به «خداوندان ذوق دانشگاه» معروف شدند. در مدت بیست و نه سال زندگی خود چندین نمایشنامه نوشته است که از مهمترین آنها «تیمور لنگ» (۱۵۹۰) و «ادوارد دوم» (۱۵۹۴) «یهودی مالت»(۱۶۳۳) و دکتر فاستوس (۱۶۰۴) را می‌توان نام برد. وی سبک نمایشنامه‌نویسی را دیگرگون ساخت و وزن یک نواخت و کم‌مایه متقدمان را برانداخت و شعر بی‌قافیه را انتخاب کرد که پس از او بدست شکسپیر تکامل یافت .از زندگی کریستفر مارلو اطلاع درستی در دست نیست، ولی معروف است که در سال ۱۵۹۳ م. در شرابخانه‌ای بضرب کارد از پای درآمد.

بها: ۱۴ تومان