برگه:Gharbzadegi.pdf/۱۰۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
راه شکستن طلسم ۱۰۳
 

همین غرب که حکومت‌های ما به خاطر او ادای دموکراسی را در می‌آورند و مجالس زنانه و مردانه با هم را می‌سازند. همین غرب که حکومت‌های ما را می‌آورد و می‌برد، سر پا نگه‌شان می‌دارد، پیزر لای پالانشان می‌گذارد، کنگره‌ی مستشرقان برایشان درست می‌کند و در روزنامه‌ها و رادیوهایش مدام هفته‌ای یا ماهی یک‌بار تعریف و تمجیدشان می‌کند، آخر شنیده‌اند که گوش ملّت به فسون اروپا فرموده سخت بدهکار است!