برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

گیاه‌ها و دانه‌ها

 

خربزه و عسل با هم نمیسازند.

ترشی گردو آمد نیامد دارد.

برنج خشک را بجوند ریش کوسه میشود.

برنج زیر رختخواب کسی باشد ناپاک میشود.

سنبل‌الطیب را بگربه بدهند مست میشود.

تخم دستنبو آوارگی میآورد.

چهل روز صبح شب نم نخود بخورند صدا را باز میکند.

تخم جاروب در اطاق بریزد دعوا میشود.

کونه خرما را هر کس بخورد بصورتش جوش میزند.

وسمه بابرو بکشند قوت میدهد.

حنا موخوره را میریزاند.

خربزه که میخورند باید خودشان را در آئینه نگاه بکنند تا ببینند که چقدر چاق شده‌اند و هرگاه پشت دستشان را نگاه بکنند مثل خربزه چاق و سفید میشود.

سیاه‌دانه در اطاق بریزد دعوا میشود.

کاشتن بادنجان، سیب‌زمینی، شبدر و جو آمد نیامد دارد.

بته خرزهره آمد نیامد دارد.

درخت پسته و گردو آمد نیامد دارد.