بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم سخنرانی‌ها

تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی - ۱۴ مهر ۱۳۴۲

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی


با تاییدات خداوند متعال چهارمین دوره مجلس سنا و بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی را افتتاح مینمائیم. دوره تقنینیه کنونی در یکی از مهمترین ادوار تاریخ ایران آغاز می‌شود زیرا ما در اثر بیست‌ساله خود در دورانی که شاید از خطرناک‌ترین دوره‌های تاریخ این کشور بود وطی آن مملکت ما دو سه بار به مرحله سقوط قطعی نزدیک شد و بخواست الهی بصورتی معجزه‌آسا از این خطر نجات یافت پس از تفکر بسیار و مطالعه کامل در اوضاع داخلی و اجتماعی ایران و با ملاحظه امکانات این کشور چه از لحاظ ثروت انسانی و چه از نظر ثروت طبیعی و همچنین با توجه به سیر تمدن و ترقی در دنیای متمدن خارجی و تطبیق دورنمای اجتماعات ممالک دیگر با جامعه و کشور خودمان بدین نتیجه رسیدیم که اگر هر چه زودتر و با قاطعیت هرچه تمامتری کلیه مظاهر بیعدالتی‌ها عقب‌ماندگیهای اجتماعی و آثار پوسیده قرون وسطائی و بطور کلی هر عاملی که بتواند ما را از پیشرفته‌ترین ممالک دنیا عقب نگاهدارد بالمره از میان نرود ممکن است در آینده خطرات مهلکی اساس موجودیت و حیات ملی ما را مورد تهدید قراردهد بدین جهت بود که در تاریخ نوزدهم دیماه ۱۳۴۱ مواد ششگانه انقلاب اصیل ملی خودمان را بتصویب ملت ایران گذاردیم و مردم ایران نیز در شش بهمن ۱۳۴۱ با اکثریتی قاطع و قریب باتفاق این اصول را تصویب کردند و بدین ترتیب منشور انقلاب ما وارد صفحات تاریخ ایران گردید اندکی بعد ما آزادی نیمی از جمعیت ایران یعنی جامعه زنان اصیل و نیکونهادایرانی را نیز اعلام داشتیم و بدین ترتیب بر ننگی که نیمه از مردم کشور ما را از حقوق حقه و سیر جوامع آزاد و متمدن جهان محروم نگاه‌داشته بود قلم بطلان کشیدیم.

خوشوقتیم که مفهوم عمیق این مواد ششگانه و این آزادی زنان را همه مردم ایران بکمال خوبی دریافته‌اند زیرا در عمل دیدیم که توده‌های عظیم با همان روح انقلابی ملی در ۲۶ شهریود ۱۳۴۲ برای تعیین نمایندگان مجلس شورایملی و مجلس سنای ایران بپای صندوق‌ها رفتند و نمایندگان خود را که موهن باصل و روح منشور ایران نوین هستند برگزیدند.

اکنون دیگر همه ایرانیان چه زن و چه مرد می‌توانند مانند هر انسان آزاد و سربلندی در دنیای متمدن و مترقی امروز با امکانات مساوی و بر اساس عدالت اجتماعی که اصول آن قوانین اصلاحات ارضی و سهیم‌شدن کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها و سایر قوانین مترقی دیگری که عموما بخاطر حفظ و تامین منافع اکثریت ملت ایران وضع شده‌است با اطمینان کامل به آینده در کمال امیدواری و فراغت زندگی کنند و از امکانات و سعی که برای هر فردی از هر طبقه پیش آمده‌است و بدو اجازه آن می‌دهد که در شرایط کاملا مساوی فقط بمقتضای کوشش و شایستگی خود ترقی کند و بهره‌مند گردند.

این انقلاب اصیل ملی ما که خوشبختانه انعکای روح و مفهوم تعالیه عالیه دین مقدس اسلام یعنی عدالت و انصاف و مساوات و دفاع از حقوق محرومین است در تاریخ چندهزار ساله ایران بیسابقه بود زیرا در این انقلاب تمام مظاهر اجتماع ما یکباره دگرگون گردید و اساس فئودالیسم و ارباب و رعیتی و حفظ استثمار استثمار دست‌رنج دیگران بکلی از میان رفت و سنت حفظ منافع اقلیتی معدود بزیان اکثریت کاملا واژگون گردید امروز فقط تصمیماتی گرفته می‌شود که واقعا بنفع اکثریت مردم باشد و بهمین جهت است که می‌بینیم برای دفعه اول افراد منتخب مجلس منتخبین اکثریت مردم هستند.

در این انقلاب ملی نقاط ضعف اداری و اجتماعی ما بکلی از میان رفته و راه بر کلیه منافع نامشروع سد شده‌است آنچه اکنون ضرورت دارد اینست که این اقدامات و دموکراسی‌ها بوسیله انتخابات انجمن‌های ده و شهر و ولایتی و ایالتی و سپردن کار مردم بمردم تا جائی که ممکن است بخصوص در امور بهداری و فرهنگ تکمیل گردد.

همچنین نهایت اهمیت را دارد که قانون استخدام مترقی جدیدی متناسب با احتیاجات مملکت وضع‌شود و دادگستری ایران در کار خود سرعت و قاطعیت بیشتری بخرج دهد و اکنون که خوشبختانه دیگر فرقی بین فقیر و غنی و ضعیف و قوی از نظر حاکمیت در سرنوشت خودشان نمانده‌است و همه از هر لحاظ در برابر قانون یکسان هستند دستگاه قضائی نیز وظیفه خود را در دراستقرار بنیاد عدالت و همچنین در امر مبارزه با فساد هر چه سریع‌تر و قاطع‌تر و بهتر انجام دهد همچنین می‌باید قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران تکمیل شود و کار تعمیم سواد و فعالیت ابتکاری سپاه دانش با جدیت تمام ادامه یابد تا بخواست خداوند بیسوادی در کشور ما ریشه‌کن گردد ما باید امکانات هر نوع پیشرفتی را برای قریحه‌ها و ذوقهای مختلف در رشته‌های کشاورزی و صنعتی و علمی و حرفه‌ای و غیره برای همه چوانان ایرانی فراهم کنیم دانشگاههای ایران باید تکمیل گردند تا جوانان این کشور بتوانند در دانشگاههای خود مملکت تربیت شوند همچنین امور بهداشتی و بهداری کشور می‌باید هم‌آهنگ با سایر شئون مملکت پیش‌برود و برنامه‌های عمرانی و آبادانی با سرعتی بیشتر جریان یابد.

باوجودی که برنامه پنج‌ساله رشد اقتصادی سالانه‌ای را بمیزان شش درصد برای ایران پیش‌بینی کرده‌است ولی ما نمی‌توانیم باین مقدار قانع شویم و برای پیشرفت بیشتری در کار اعتبارات برنامه پنجساله را اضافه خواهیم کرد. در امر اصلاحات ارضی باید بگوئیم که ما کماکان توجه بی‌نهایتی در این‌باره داریم و مطمئن هستیم که پس از انجام موفقیت‌آمیز و سریع مرحله اول این اصلاحات و دومین مرحله آن نیز با همان خوبی و با همان قاطعیت بانجام خواهد رسید و در این مورد در امر شرکتهای تعاونی بذل توجه مخصوصی خواهدشد اصولا شرکتهای تعاونی چنانکه لازم و شایسته‌است باید طوری تقویت گردند که خود آنها حتی قادر بایجاد صنایع کشاورزی باشند باید متوجه بود که منظور ما از اصلاحات ارضی گذشته از رفع بیعدالتی اجتماعی و از میان بردن روابط استثماری فراهم‌آوردن زمینه تولید بیشتر محصولات کشاورزی و بالابردن درآمد سرانه افراد ایرانی بود و طبعا وقتی که تولید زیادتر شود و مصرف نیز بیشتر گردد این تولیدات کشاورزی می‌باید بوسیله صنایع مصرف‌کننده تولیدات کشاورزی کاملا بهره‌برداری شود.

دورنمائی که اکنون از آینده مملکت در پیش‌روی ما است دورنمائی بسیار درخشان و اطمینان‌بخش است ما می‌خواهیم کشور خود را از لحاظ تمدن و ترقی بپایه ممالک درجه اول دنیا برسانیم و از نظر سطح زندگی و رفاه و درآمد سرانه مردم ایران را در ردیف ملل مرفه و خوشبخت و کاملا پیشرفته جهان قراردهیم برای نیل باین هدف اکنون که با انقلاب بزرگ ملی با عوامل اصلی عقب‌ماندگی و بی‌عدالتی و عدم توازن اجتماعی از میان رفته و راه برای کار و کوشش مثبت و خلاقه هموار شده‌است می‌باید در درجه اول به صنعتی کردن کشور همت‌گماریم و ثروتهای زیرزمینی مملکت را هرچه بیشتر استخراج کنیم و بخصوص در بیست سال آینده که دوره اصلی سازندگی ما است تمام امکانات خودمان را بکار اندازیم و بکوشیم تا برای تولید هر محصول چه کشاورزی و چه صنعتی با حداقل نفر حداکثر نتیجه را بگیریم.

بدیهی است از این راه می‌باید هم کشاورزان و هم کارگران پیوسته تخصص بیشتری در کار خود پیدا کنند و خبرگی کاملتری بدست آورند و برای این منظور طبعا لازم است مدارس حرفه‌ای تازه‌ای به تعداد لازم ایجاد گردد. باید از این پس در تمام مواهبی که خداوند نصیب کشور ما فرموده‌است و از تمام عوامل موجود بحد اعلا بهره‌برداری گردد و در این راه یک مسابقه لیاقت و کار و کوشش در سراسر کشور آغاز گردد.

با چنین زمینه مساعدی برای هر گونه کار و فعالیت و با امکانات وسیعی که اکنون در این کشور برای همه وجود دارد امیدواریم سرمایه‌های داخلی بحداکثر امکان بجریان بیافتد و سرمایه‌های خارجی نیز با استفاده از امتیازات قانون جلب سرمایه‌های خارجی هر چه بیشتر در این راه بکار افتد.

درباره سیاست خارجی ایران محتاج بتذکر نیست که این سیاست بر اساس حفظ منافع مملکت و احترام متقابل و با توجه بمقررات منشور ملل متحد و تعهدات موجود ادامه دارد.

خوشبختانه ما توانسته‌ایم بهترین روابط را با تمام همسایگان خود برقرار بکنیم. با ترکیه و پاکستان که اعضای پیمان تدافعی سنتو هستند پیوندی ناگسستنی داریم همچنانکه میان ما با سایر اعضای پیمان سنتو روابط صمیمانه اتحاد برقرار است. با افغانستان دارای بهترین روابط برادری و دوستی هستیم. با عراق دارای روابط حسنه دوستی و همسایگی می‌باشیم و با اتحاد جماهیر شوروی همسایه بزرگ شمالی خود روابط کاملا دوستانه همسایگی داریم و بتازگی نیز قراردادهای همکاری فنی و اقتصادی که هنوز قابل توسعه‌است با آن منعقد کرده‌ایم.

خوشوقتیم که در صحنه سیاست بین‌المللی ما نه فقط در تفاهم خودمان با سایر ملل می‌کوشیم بلکه برای اصول تفاهم بیشتری میان ملل دیگر نیز از هیچ‌گونه کوششی فروگذار نمی‌کنیم.

ما صمیمانه امیدواریم که ملل جهان سرانجام در مورد خلع سلاح عمومی اطمینان بخشی بتوافق نائل گردند و دنیا از وحشت وقوع یک جنگ نابود کننده که بشریت و تمدن را منقرض خواهد کرد خلاصی یابد خوشبختانه قدم اول این کار ما توافق در منع آزمایشهای هسته‌ای برداشته شده‌است ولی امیدواریم این فقط مرحله نخستین در راه هدف‌های نهایی باشد.

بهرحال تا روزی که این آرزو جامه عمل نپوشیده باشد کشورما که خوشبختانه روز بروز اهمیت و موقعیت بین‌المللی زیادتری پیدا می‌کند و از امکانات فوق‌العاده‌ای برای پیشرفت و ترقی خود برخوردار است مثل هر کشور مستقل دیگر ناگزیر است با کمال مراقبت از استقلال و تمامیت و حاکمیت خویش دفاع کند و هرگز حاضر به خیانت قصور و تعلل در این امر مهم حیاتی نخواهد شد.

بخصوص که در منطقه خاورمیانه مقدار سلاحهای کاملا مدرن مخوف و خطرناک زمینی و دریائی و هوایی بحد اشباع رسیده‌است.

توفیق عموم نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی را در این دوره قانونگذاری در راه خدمت بمصالح کشور و ترقی و سعادت روزافزون ملت عزیز و شریف و پرافتخار ایران را از خداوند متعال خواستاریم (کف‌زدن شدید حضار)