تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر فروردین ۱۳۳۶

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۵ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال - متخذه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۳۶

دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر
کابینه دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت به اجرای آن در جلسه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۳۶ به اکثریت ۱۱۰ رأی از ۱۱۴ عده رأی‌دهندگان به دولت ایشان ابراز رأی اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه دولت آقای دکتر منوچهر اقبالویرایش

‌متن برنامه

‌اکنون که بر حسب فرمان مطاع ملوکانه دولت جدید تشکیل شده است لازم می‌داند به استحضار نمایندگان محترم برساند که دولت جناب آقای علاء به‌پیروی از نیات خیرخواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلسین در مدت تصدی خود اقدامات مثبتی انجام داده که‌تعقیب آنها مورد علاقه و جزو برنامه دولت فعلی نیز قرار دارد.

‌سیاست خارجی ایران در دولت سابق با روش تازه‌ای که با رهبری ذات اقدس ملوکانه اتخاذ شده بر همه معلوم و روشن است. دولت این جانب نیز در‌تعقیب آن سیاست در توسعه و تحکیم روابط حسنه و مودت‌آمیز با کلیه کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل حقوق یکدیگر کوشا خواهد بود و به‌منشور سازمان ملل احترام کامل می‌گذارد و اجرای تصمیمات و قطعنامه‌های آن را ضروری دانسته و در تشیید مبانی آن سعی وافر مبذول می‌دارد.

‌برای تقویت و تحکیم پیمان بغداد نهایت مجاهدت را نموده و ایجاد وسایل همکاری بین دول اسلامی را لازم می‌داند و هر اقدامی را که در تحکیم و‌تأمین صلح بین‌المللی و مخصوصاً امنیت خاورمیانه و تضمین سعادت عمومی مؤثر و مفید تشخیص بدهد تأیید می‌نماید و آن چه را که بر خلاف این‌منظور بداند طرد می‌کند و اساساً در راهی که پیش گرفته اصول متین آزادی و انسانیت و بشردوستی هادی و راهنمای آن می‌باشد.

‌در سیاست داخلی برنامه دولت این جانب کار است و کار - یعنی اجرای سریع برنامه‌های تولیدی و عمرانی که مطالعات آن تا به حال انجام شده است و‌نیز تشویق مردم جهت به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی و کمک به فعالیت‌های تولیدی و عمرانی اشخاص از طریق تقویت بانکهای کشاورزی و‌صنعتی و ساختمانی و رهنی و جلب سرمایه و کمکهای فنی خارجی و همچنین اصلاح سازمان ادارات به منظور حسن جریان و تسریع کارهای مردم و‌ادامه اقداماتی که در منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تاکنون به عمل آمده و سعی در باسواد کردن مردم و توسعه ارتباطات کشور و تسریع در امر‌تقسیم املاک خالصه و استفاده از منابع سرشار زیرزمینی کشور به خصوص نفت.

کابینه دکتر منوچهر اقبال نخست وزیرویرایش

‌اینک اجازه می‌خواهد که هیأت دولت را به شرح زیر معرفی نماید:

۱ - آقای مهندس امیرقاسم اشراقی (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن)

۲ - آقای مهندس جعفر شریف‌امامی (‌وزیر صنایع و معادن)

۳ - آقای مهندس خلیل‌طالقانی (‌وزیر مشاور)

۴ - تیمسار سرلشگر احمد وثوق (‌وزیر جنگ)

۵ - آقای دکتر محمود مهران (‌وزیر فرهنگ)

۶ - تیمسار سرلشگر ولی انصاری(‌وزیر راه)

۷ - آقای دکتر علیقلی اردلان (‌وزیر امور خارجه)

۸ - آقای علی‌اصغر ناصر (‌وزیر دارایی)

۹ - آقای دکتر فتح‌الله جلالی (‌وزیر کشور)

۱۰ -‌آقای دکتر عبدالحسین راجی (‌وزیر بهداری)

۱۱ - آقای آقاخان بختیار (‌وزیر کار)

۱۲ - آقای مصطفی تجدد (‌وزیر بازرگانی)

۱۳ - تیمسار سرتیپ حسن‌اخوی (‌وزیر کشاورزی)

۱۴ - تیمسار سرتیپ علی‌اکبر ضرغام (‌وزیر انحصارات و گمرکات)

۱۵ - آقای محمد مجلسی (‌کفیل وزارت دادگستری)

۱۶ -‌آقای ناصر ذوالفقاری (‌معاون پارلمانی)

۱۷ - آقای اشرف احمدی (‌معاون اداری)

۱۸ - آقای مهندس خسرو هدایت (‌معاون پارلمانی و قائم‌مقام مدیر‌عامل سازمان برنامه)

۱۹ - تیمسار سرلشگر تیمور بختیار (‌معاون نخست‌وزیر و رییس سازمان امنیت و اطلاعات کشور)

‌امیدوار هستم که در ظل عنایات و توجهات خاص ملوکانه و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلسین دولت در انجام وظایف محوله توفیق کامل حاصل‌نماید.

منبعویرایش

قوانین و مقررات مجلس