تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مرداد ۱۳۳۱

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۳۱ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب تیمسارسپهبد فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق مصوب ۷ مرداد ماه ۱۳۳۱ [۱]

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه‌است در جلسه هفتم مرداد ماه ۱۳۳۱ با ۶۸ رأی از ۶۹ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است.

این تصمیم در جلسه سه شنبه هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

کابینه جناب آقای دکتر محمد مصدق

ویرایش

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق*

  • ‌پاورقی:

۱- در جلسه یکشنبه پنجم امرداد ماه ۱۳۳۱ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده‌اند:

- نخست وزیر و وزیر دفاع ملی آقای دکتر محمدمصدق

- آقای باقر کاظمی وزیر دارایی و نایب نخست‌وزیر

- آقای دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور

- آقای دکتر ابراهیم عالمی وزیر کار

- آقای‌مهندس خلیل طالقانی وزیر کشاورزی

- آقای عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری

- آقای حسین نواب وزیر امور خارجه

- آقای مهندس سیف‌الله معظمی‌وزیر پست و تلگراف

- آقای مهندس داود رجبی وزیر راه

- آقای دکتر علی‌اکبر اخوی وزیر اقتصاد ملی

- آقای دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ

- آقای دکترصبار فرمانفرماییان کفیل وزارت بهداری

- آقای سرلشگر وثوق به سمت معاونت وزارت دفاع ملی.


۲ - در جلسه روز پنجشنبه ۱۶ امرداد ماه ۱۳۳۱ آقای دکتر مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی شده‌است.

۳ - در جلسه یکشنبه ۱۹ امرداد ماه ۱۳۳۱ آقای دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌است.

۴ - در جلسه پنجشنبه ۲۳ امرداد ماه ۱۳۳۱ آقای دکتر محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده‌است.

۵ - در جلسه یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ آقای دکتر حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه و آقای دکتر نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ‌معرفی شده‌اند.

۶ - در جلسه پنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۳۱ آقای مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده‌است.

۷ - در جلسه سه شنبه ششم آبان ماه ۱۳۳۱ آقای سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی معرفی شده‌است.

۸ - در جلسه سه شنبه چهارم آذر ماه ۱۳۳۱ آقای شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده‌است.

۹ - در جلسه یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۳۱ آقای مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده‌است.

۱۰ - در جلسه یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۳۱ آقای قریب به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده‌است.

۱۱ - در جلسه پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۳۱ آقای دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده‌است.

۱۲ - در جلسه یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۳۱ آقای علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده‌است.

۱۳ - در جلسه یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق‌شناس به وزارت راه معرفی شده‌اند.

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه‌است در جلسه هفتم امرداد ماه ۱۳۳۱ با ۶۸ رأی از ۶۹ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است.

این تصمیم در جلسه سه شنبه هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

برنامه دولت دکتر محمد مصدق

ویرایش

متن برنامه

سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد ودر سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن‌را دارد:

۱ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
۲ - اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
۳ - اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
۴ - بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
۵ - اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
۶ - ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
۷ - اصلاح قوانین دادگستری.
۸ - اصلاح قانون مطبوعات.
۹ - اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم، ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ ص. ۵۱ - ۵۲