باز کردن منو اصلی

ویکی‌نبشته β

سنگ‌نبشته‌ها

محتویات

کوروش بزرگویرایش

داریوش بزرگویرایش

1-خدای بزرگ است اهورامزدا 2- که بزرگترین خدایان است 3- که این زمین را افرید 4- که ان اسمان را

خشایارشاویرایش

لوح‌نوشته‌هاویرایش

ایران پس از اسلامویرایش