ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
آثاری که پس از ۳۱ امرداد ۱۳۸۹ خورشیدی پدیدآمده و به چاپ رسیده‌اند را می توان '''پنجاه سال''' پس از درگذشت نویسنده یا پدیدآورنده در ویکی‌نبشته آورد. این قانون هم‌چنین درباره آثاری که پیش از ۳۱ امرداد ۱۳۸۹ خورشیدی پدیدآمده یا به چاپ رسیده‌اند صدق می کند اگر نویسنده یا پدیدآورنده هنوز سی سال از درگذشتش نگذشته باشد.
 
==== اسناد ====
اسناد دارای یکی از ویژگی‌های زیر می‌باشند:
:۱. متون منبعیاسنادی که توسطیکی از ارگان‌های رسمی دولتی یا خصوصی تولیدآنرا پدید شده‌اندآورده‌است.
:۲.اسنادی که خود گواه و شاهد خود هستند و در چهارچوب جریان رویداد یا رخدادی پدید آمده‌اند.
 
این اسناد می‌توانند شاملدربرگیرنده محدوده‌یقوانین وسیعی از آثار، نظیر قوانیناساسی، اساسیقراردادها و معاهدات تا نامه‌نگاری‌ها و خاطرات شخصی باشند. در این دسته می‌توان موادی را که از لحاظنگاه تاریخی در دسترس نیستند نظیرمانند تماس‌هایگفتگوهای تلفنی تاریخی، روندهایپروتکل دادگاه‌ها، قضایی و رونوشت عملیات‌های نظامی را نیز قرار داد. منابع مستند را باید بتوان در زمان ممکن به شکل کامل و بدون هیچ‌گونه الحاقات ویرایشی قائم‌به‌ذات به ویکی‌نبشته افزود. منبع این گونه آثار باید حتماً ذکر شود تا به دیگران اجازه‌ی بازجویی پیرامون صحت تکثیر مجدد در ویکی‌نبشته را بدهد. اظهاراتی که تنها مبتنی بر نظرات شخصی باشند، مستند نیستند.
==== منابع مستند ====
منابع مستند توسط یکی از معیارهای زیر مشخص می‌شوند:
:۱. متون منبعی که توسط ارگان‌های رسمی دولتی یا خصوصی تولید شده‌اند.
:۲. متون منبعی که ذاتاً معرف و ثابت‌کننده‌ی خود هستند و در جریان وقایع خلق شده‌اند.
 
این اسناد می‌توانند شامل محدوده‌ی وسیعی از آثار، نظیر قوانین اساسی و معاهدات تا نامه‌نگاری‌ها و خاطرات شخصی باشند. در این دسته می‌توان موادی را که از لحاظ تاریخی در دسترس نیستند نظیر تماس‌های تلفنی تاریخی، روندهای قضایی و رونوشت عملیات‌های نظامی را نیز قرار داد. منابع مستند را باید بتوان در زمان ممکن به شکل کامل و بدون هیچ‌گونه الحاقات ویرایشی قائم‌به‌ذات به ویکی‌نبشته افزود. منبع این گونه آثار باید حتماً ذکر شود تا به دیگران اجازه‌ی بازجویی پیرامون صحت تکثیر مجدد در ویکی‌نبشته را بدهد. اظهاراتی که تنها مبتنی بر نظرات شخصی باشند، مستند نیستند.
 
==== آثار تحلیلی و هنری ====
۲۵٬۵۰۵

ویرایش