ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته: تفاوت میان نسخه‌ها

مواد مرجع
بدون خلاصۀ ویرایش
(مواد مرجع)
:۳- فهرست‌ها:
 
==== مواد منبعمرجع ====
ویکی‌نبشته اقدامآثار بهمرجع را گردآوری مواد منبع نمی‌کند مگر آنآنکه کهبخشی این مواد تحتاز یک متن منبع کامل دیگراثر چاپ شده باشند. این گونه اطلاعاتی که پیش از این چاپ نشده‌اند غالباً توسط کاربران گردآوری شده‌اند و اهداف ویکی‌نبشته را دنبال نمی‌کنند.
 
نمونه‌هایی از مواد مرجع که در ویکی‌نبشته جایی ندارند را می توان در زیر بدان اشاره کرد:
برخی از مثال‌های این دسته عبارتند از:
:۱- فهرست‌ها : فهرست‌هایی را یک ویرایشگر خود برپایه سلیقه خود گردآورده است.
:۱. فهرست‌ها؛
.- ثوابتفرمول‌ها و ثابت‌های ریاضی (مانند ارقامرقم‌های عدد پی π)
:۳- جدول‌های آماری، داده‌ها و نتیجه‌های گردآوری شده که اگر بخشی از یک اثر اصلی و بزرگ نباشند
:۳. جدول داده‌ها یا نتایج؛
:۴- رمزنویسی‌ها، رمزنگاری‌ها
:۴. مواد رمزی‌شده؛
:۵- برنامه‌نویسی به رمز زبان رایانه
:۵. کدهای منبع.
 
== پیوندهای دیگر ==
۲۵٬۵۰۵

ویرایش