ویکی‌نبشته:ویکی‌نبشته چیست؟: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابراین، ویکی‌نسک سیاستی را در پیش گرفته است که بر پایه آن کوشش می‌شود صفحه‌هایی که ویرایش شده‌اند و از درستی نوشتار و ساختار آن ثابت شده‌اند را می‌توان مورد «نگاهبانی و حفاظت» قرار گیرند بدین معنا که می‌شود صفحه را بست یا قفل کرد که دیگر در آن ویرایش نشود. اگر زمانی می باید ویرایشی انجام گیرد می توان آن را در صفحه گفتگو نوشت و چنانچه انجام آن گفتگو نیز درست باشد مدیران می‌توانند صفحه را برای ویرایش آزاد کنند.
 
از این روی، ویکی‌نبشته بیشتر مانندهمانند [http://fa.wikinews.org/wiki/Main_Page ویکی‌خبر] می‌شوداست. در ویکی‌خبر نیز صفحه‌هایی که مربوط به بایگانی اخبار می‌باشند برای نگاهبانی از درستی‌ تاریخی‌اشان قفل می‌شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پیوند زیر مراجعه کنید:
۲۵٬۵۰۵

ویرایش