ویکی‌نبشته:ویکی‌نبشته چیست؟: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== دیدگاه بی‌طرفانه ==
دیدگاه بی‌طرفانه یکی از سیاست‌های بنیادی در همه پروژه‌های ویکی‌مدیا است. خود نوشتار اصلی (سند یا چامه و غیره) نبایستی که سیاست بی‌طرفانه داشته‌باشد. تا زمانی که ما با درستکاری نوشتارها را همانگونه که هستند بدون کژی و کاستی و دست بردن در متن به ویکی‌نبشته بیافزاییم ما سیاست بی‌طرفی را نگاه داشته‌ایم و آن را نشکسته‌ایم. در هر روی، تاکید به بخشی از نوشتار و یا تنها بخش‌هایی از نوشتار اصلی را آوردن نیز نشان دیدگاه جانبدارانه است.
 
پیش‌گفتاری و یا هر گونه متنی برای روشن ساختن موضوعی ویژه می‌بایستی با توجه به دیدگاه بی‌طرفانه نوشته شود.
۲۵٬۵۰۵

ویرایش