راهنما:درون‌مایه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خنثی‌سازی ویرایش 59669 توسط 188.136.250.52 (بحث)
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (خنثی‌سازی ویرایش 59669 توسط 188.136.250.52 (بحث))
{{سرصفحه راهنما
| عنوان = راهنما
| قسمت =
| قبلی =
| بعدی =
| میانبر =
| یادداشت =
}}
 
ویکی‌نبشته دربرگیرنده نوشتارهای گوناگون به زبان پارسی است. هم‌چنین برگردان نوشتارها به پارسی از دیگر زبان‌ها را نیز می توان به ویکی‌نبشته افزود. اگر متن شما به زبان دیگری است، باید آن را به یکی دیگر از پروژه‌های ویکی‌نبشته بفرستید. نوشتارهایی که به ویکی‌نبشته افزوده می‌شوند، می باید در مالکیت عمومی باشند و برای چاپ و گسترش آزاد باشند و زیر قانون [[ویکی‌نبشته:حق تکثیر|حق تکثیر]] نباشند.
 
== آشنایی ==
{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
|-
| [[راهنما:آشنایی|آشنایی]]
| ماهیت ویکی‌نبشته را توضیح می‌دهد و ابزارهای موجود برای ویرایشگران را به طور خلاصه معرفی می‌کند.
|-
| [[راهنما:خواندن|خواندن و استفاده از ویکی‌نبشته]]
| ابزارهای متوعی را برای یافتن و پیگیری تغییرات معرفی می‌کند.
|-
| [[راهنما:ویرایش ویکی‌نبشته|ویرایش ویکی‌نبشته]]
| دستورالعمل‌های قالب‌بندی را معرفی می‌کند (برای راهنمایی بیشتر به [[m:Help:Editing|فراویکی]] مراجعه کنید.)
|-
| [[راهنما:افزودن متن|افزودن متن جدید]]
| قالب‌بندی و راهکارهای افزودن متن را معرفی می‌کند.
|-
| [[راهنما:افزودن تصویر|افزودن تصویر]]
| فرآیند بارگذاری تصویر را شرح داده و به توضیح شیوه‌ی الحاق تصویر به متن می‌پردازد.
|-
| [[راهنما:رده‌بندی|رده‌بندی]]
| به کاربر کمک می‌کند تا رده‌ی مناسب برای کار خود را پیدا کند.
|-
| [[راهنما:پیوندهای میان‌زبانی|پیوندهای میان‌زبانی]]
| کاربر را در ایجاد پیوند به دیگر زبان‌ها یاری می‌رساند.
|-
| [[راهنما:گشت‌زنی|گشت‌زنی]]
| کاربران را در نگهداری از اعتبار بایگانی ویکی‌نبشته یاری می‌رساند.
|-
| [[راهنما:ابزار اسکریپتی پیش از بارگذاری عناوین|ابزار اسکریپتی پیش از بارگذاری عناوین]]
| کاربر را در افزودن عنوان به زیرصفحه‌ها یاری می‌رساند.
|}
 
تاجميرخان بهرامسري آستركي نخستين ايلخان بختياري ( 974 – 924 ه ق )
تاجميرخان بهرامسري آستركي فرزند بابك شاه فرزند بختيار فرزند بهرام آستركي فرزند اردشيرآستركي
امير شرف خان بدليسي مولف شرفنامه بدليسي ( تأليف 1005 ه ق برابر با 1596م) مي نويسد :« شاه طهماسب جهت تحصيل تقبلات لَربزرگ كه مشهورند به بختياري سرداري الوسات ( طوايف بختياري) را به تاج امير استركي كه عمدة عشاير آن قوم بود تفويض كرده بود كه هر سال مبلغ خطير بر وجه تقبل بديوان او مي داده باشد و تاجمير در اداء آن مبلغ عاجزآمده بدين سبب بدست شاه طهماسب به قتل رسيد . بعداز قتل او شاه طهماسب پيشوايي آن قوم را به ميرجهانگير بختياري كه او نيز ازجملة متعينان آن الوس ( طايفه آستركي ) است ارزاني داشت كه هر سال موازي ده هزار قاطر تسليم عمال و نواب ديوان او نمايد وهمچنان در اخذ مال وجهات بعضي ولايت خوزستان كه در تصرف اعراب مشعشع بود به جانب دزفول و شوشتر روانه شد .»
بطور كلي از ابتداي سلطنت سلسله صفويه تا زمان سلطنت كريم خان زند حكومت بختياري در اختيار دودمان ميرجهانگير خان آستركي بود .
در روزگار شاه طهماسب اول صفوي تمام خاك بختياري تحت رياست و حكومت شخصي بنام تاجمير خان آستركي رئيس طايفه آستركي كه آن زمان قويترين عشيره و طايفه بختياري بود درآمد و اين شخص هر سال مبلغ زيادي بنام ماليات براي شاه طهماسب صفوي مي فرستاد و چون در سال 974 هجري از فرستادن ماليات سرباز زد ، به حكم شاه طهماسب از حكومت بختياري معزول و به قتل رسيد.
 
==پرسش‌های گوناگون==
{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
دراين سند و نوشتار اميرشرف خان دو كلمه الوسات ( يعني طوايف) و قوم را خطاب به لربزرگ يا بختياري بكار برده است و كلمه الوس ( يعني طايف ) كه مفرد الوسات است را خطاب به طايفه آستركي كه يكي از طوايف ( الوسات ) بختياري بوده ، بكار برده است.
|-
پروفسور جن راف گارثويت مينويسد كه :« شاه طهماسب اول صفوي ( 1575 ـ 1524 م ) رياست لر بزرگ را كه ( بعدها بختياري شهرت يافت ) در ازاء يك خراج ساليانه سنگيني به تاجمير خان آستركي واگذار كرد ولي چون تاج مير موفق به پرداخت چنين مالياتي نشد ، به دستور شاه طهماسب از حكومت بختياري معزول و به قتل رسيد . بعد از كشته شدن تاجميرخان آستركي ، شاه طهماسب، جهانگيرخان بختياري از همان طايفه ( آستركي) را با پرداخت ماليات سالانه از قرار ده هزار راس قاطر به رياست ايل بختياري برگزيد، مشروط بر اينكه معادل بهاي حيوانات موصوف هر ساله نقداّ به خزانه سلطنتي واريز گردد .»
| [[ویکی‌نبشته:ویکی‌نبشته چیست؟|ویکی‌نبشته چیست؟]]
در همين زمينه سرجان ملكم مي نويسد كه : «در اواخر سال نهصد و سي و چهار ( 934 ) هجري امير تاج مير( آستركي) بختياري كه پدر در پدر ، ميروميرزاده الوار بختياري بود و مردم
| آنچه که درباره ویکی‌نبشته می‌خواهید بدانید
آن حدود طاعتش را فريضه ذمت مي دانستند و تا اين سال مطيع اوامر پادشاه ايران نبود و خود را حكمراني با استقلال مي دانست از وفور عقيدت و خلوص نيت به درگاه شاه طهماسب صفوي رهسپار شد و تقديمات شايان در حضرت همايوني گذرانيد و دست بيعت داد كه از اين پس راه خلاف نپويد و امر پادشاهي را رهين ذمت خود داند ، خدماتش مقبول و به خلعت گرانبها سر بلند گرديد. »
|-
حاج علي قلي خان سردار اسعد نيز چنين اظهار كرده است : « در عهد شاه طهماسب اول صفوي تمام لر بزرگ يعني بختياريها در تحت نظام تاج امير خان رئيس طايفه آستركي آمدند كه آنوقت قويترين و عمده ترين عشاير بختياري بوده ، تاج امير هر سال مبلغ خطيري بروجه تقبل براي شاه طهماسب مي فرستاد . در سال 974 ه ق حاكم همدان از طرف شاه طهماسب مامور اخذ نمودن مبلغ مقرر گرديد. تاج اميرخان آستركي در پرداخت آن مبلغ سرباز زده و بدين سبب بدستور شاه طهماسب به قتل رسيد .
| [[ویکی‌نبشته:ابزارها و اسکریپت‌ها|آیا ابزار و اسکریپتی در ویکی‌نبشته وجود دارد؟]]
مير جهانگير خان بختياري كه يكي از نجباء ايل مذكور( آستركي) بود پس از مرگ تاج امير خان پيشوايي بختياري يافت بشرط اينكه هر سال هزار قاطر به عمال و نواب ديوان اعلي تسليم نمايد و اينقرار ساليان زياد محمول و مرسوم بود . تقريباً از آن زمان بختياريها بدو قبيله تقسيم شدند يكي چهارلنگ و ديگري هفت لنگ در سال هزار و بيست و نه ( 1029 ) بستن سد پيش آب كرنگ و كندن كوهي كه الحال به كاركنان مشهور است جهت آوردن آب كرنك بدارالسلطنه اصفهان حسب الفرمايش شاه عباس و به تصويب اما مقلي خان بيگلر بيگي فارس به ميرجهانگير خان و حسين خان والي لر كوچك واگذار گرديد .
| ابزارها و اسکریپت‌هایی در ویکی‌نبشته
{{منبع: علي بهرامي آستركي ، كتاب: بنه وار من ايل من ،(1382) نشرالاسلام قم
|}
 
 
==راهنمایی پیشرفته==
===پرونده‌ها===
{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
|-
| [[راهنما:آوا|آوا]]
| ضبط و پخش پرونده‌های صوتی.
|-
| [[راهنما:دیجیتال‌سازی متون و تصاویر برای ویکی‌نبشته|دیجیتال‌سازی]]
| تبدیل آثار غیردیجیتالی به متون دیجیتالی
|-
| [[راهنما:پرونده‌های دژوو|پرونده‌های دژوو]]
| ساخت، کاربرد و بارگذاری پرونده‌های [[w:دژوو|پرونده‌های دژوو]] (DjVu)
|-
| [[راهنما:غلط‌گیری از راه مقایسه تصویر و متن|ابزار غلط‌گیری]]
| ابزار «صفحه غلط‌گیری» که به کاربر امکان غلط‌گیری متون با استفاده از مقایسه تصویر و متن را می‌دهد.
|}
 
===متفرقه===
{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
|-
|[[راهنما:پارسی‌نویسی|راهنمای پارسی‌نویسی]]
|راهنمایی جهت نوشتن درست خط فارسی.
|-
| [[ویکی‌نبشته:مدیریت|مدیریت]]
| مستنداتی که مربوط به دسترسی مدیران است.
|-
| [[ویکی‌نبشته:حق تکثیر|حق تکثیر]]
| کاربران را با وضعیت حق تکثیر آثار آشنا می‌کند.
|-
| [[راهنما:برچسب‌های حق تکثیر|برچسب‌های حق تکثیر]]
| فهرستی از برچسب‌های مربوط به مجوزها را به ترتیب اولویت ارائه می‌دهد.
|-
| [[راهنما:متون رسمی|متون رسمی]]
| فهرستی از برچسب‌های مورد نیاز برای متون رسمی را ارائه می‌کند.
|-
| [[m:Help:Contents|صفحه‌های راهنمای فراویکی]]
| مستندات بسیار فنی و عملی جامعی را ارائه می‌دهند. این صفحات، صفحه‌های رسمی بنیاد ویکی‌مدیا هستند.
|-
|[[راهنما:ویرایش چامه‌ها|ویرایش چامه‌ها]]
| راهنمایی‌های را درباره قالب‌بندی اشعار ارائه می‌دهند.
|-
| [[راهنما:مالکیت عمومی|مالکیت عمومی]]
| چهارچوب و قوانین مالکیت عمومی و حق تکثیر را بیان می‌کند
|-
| [[راهنما:ریاضیات و ویکی‌نبشته:کسرها و توابع|ریاضیات و ویکی‌نبشته:کسرها و توابع]]
| دستورالعمل‌ها و مثال‌هایی را برای قالب‌بندی توابع ریاضی و دیگر نویسه‌های پیچیده ارائه می‌دهد.
|-
| [[ویکی‌نبشته:تکذیب‌نامهٔ عمومی|تکذیب‌نامه عمومی]]
|
|-
|}
 
==پیوندهای بیرونی==
[[ویکی‌نبشته:درخواست کمک|درخواست کمک]]
 
[[ویکی‌نبشته:سیاست‌ها و راهکارها]]
 
[[w:راهنما:فهرست|صفحه‌های راهنمای ویکی‌پدیا]]
 
[[ar:مساعدة:محتويات]]
[[ca:Viquitexts:Ajuda]]
[[da:Wikisource:Hjælp]]
[[de:Wikisource:Hilfe]]
[[en:Help:Contents]]
[[es:Wikisource:Ayuda]]
[[et:Juhend:Sisukord]]
[[fr:Aide:Aide]]
[[id:Bantuan:Isi]]
[[it:Aiuto:Aiuto]]
[[ja:ヘルプ:目次]]
[[ko:위키문헌:도움말]]
[[no:Wikikilden:Hjelp]]
[[pl:Pomoc:Spis treści]]
[[pt:Ajuda:Conteúdos]]
[[ro:Ajutor:Cuprins]]
[[ru:Справка:Содержание]]
[[tr:Yardım:İçindekiler]]
[[vi:Trợ giúp:Nội dung]]
[[zh:Help:目录]]
[[رده:راهنما]]
۴

ویرایش