ویکی‌نبشته:سیاست‌ها و رهنمودها: تفاوت میان نسخه‌ها

(سرصفحه استاندارد)
|}
 
=== دسترسی محدود (مدیران و چک‌یوزرهابازرسان کاربر) ===
{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
|-
| [[ویکی‌نبشته:سیاست دسترسی محدود|سیاست دسترسی محدود]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' سیاست‌های محدودسازی دسترسی کاربران را بیان می‌کند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:سیاست قطع دسترسی|سیاست قطع دسترسی]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' قواعد و فرآیندهای قطع دسترسی کاربران از ویرایش را بیان می‌کند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:سیاست حذف|سیاست حذف]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' قواعد و فرآیندهای حذف صفحات را بیان می‌کند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:سیاست حفاظت صفحه‌ها|سیاست حفاظت صفحه‌هاصفحات]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' قواعد و فرآیندهای لازم برای قفل کردن صفحه‌هاصفحات را بیان می‌کند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:مدیر کیستمدیریت|رهنمودها برای آشنا شدن با مدیر و وظایفرهنمودهای اومدیران]]
| چگونگینیازمندی‌های گزینشکلی مدیرکه وبرای گزینش چهمدیران کسیمورد می‌توانداستفاده مدیرقرار بشودمی‌گیرد را بیان می‌کند.
|}
 
|-
| [[ویکی‌نبشته:روبوت‌ها|روبوت‌ها]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' سیاست‌ها و رهنمودهای لازم را در رابطه با کار روبوت‌ها بیان می‌کند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:ممنوعیت ویرایش با پروکسی باز|ممنوعیت ویرایش با پروکسی باز]]
۱٬۳۶۸

ویرایش