ویکی‌نبشته:سیاست‌ها و رهنمودها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏آثار: اصلاح جزئی
جز (←‏آثار: اصلاح جزئی)
|-
| [[ویکی‌نبشته:حق تکثیر|حق تکثیر]]
| '''[سیاست]''' نوشتارهای افزوده شده به ویکی‌نبشته می بایدمی‌باید در مالکیت عمومی باشند و قانون حق تکثیر ایران می بایدمی‌باید رعایت شود.
|-
| [[ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته|درونمایه ویکی‌نبشته]]
| '''[سیاست]''' رهنمودهای لازم برای برگزیدن نوشتارهایی که پروانهپروانهٔ افزوده شدن به ویکی‌نبشته را می‌یابند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:استانداردهای ویرایش|استانداردهای ویرایش]]
| به رهنمودها و قراردادهای ویکی‌نبشته درباره‌یدربارهٔ سبک و استانداردهای ویرایش می‌پردازد.
|}
 
۱٬۳۶۸

ویرایش