برگه:سنگی بر گوری.pdf/۹۵: تفاوت میان نسخه‌ها

 
وضعیت صفحهوضعیت صفحه
-
بی‌نوشته
+
نمونه‌خوانی‌شده
سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{سصم||-|}}
متن صفحه (در تراگنجانی خواهد آمد):متن صفحه (در تراگنجانی خواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{و|'''<big>فهرست کتابهای موجود</big>'''}}

[[پرونده:Ravaq.png|250px|بی‌قاب|وسط]]

{{و|نشانی: خیابان فروردین – خیابان مشتاق – جنب ادارهٔ پست – تلفن ۶۶۰۲۳۳}}

{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
!نام کتاب !!نویسنده !!عنوان !!صفحات !!قیمت
|-
|۱– پنج داستان ||جلال آل‌احمد ||قصه ||۸۷ صفحه ||۱۰۰ ریال
|-
|۲– خسی در میقات ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||سفرنامه ||۱۸۱ " ||
|-
|۳– زن زیادی ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||قصه ||۱۸۱ " || ۱۹۵ "
|-
|۴– ارزیابی ارزشها ||حاج سید جوادی ||مقاله ||۳۱۰ " || ۱۲۵ "
|-
|۵– سه مقاله دیگر ||جلال آل‌احمد ||مقاله ||۱۱۲ " || ۶۵ "
|-
|۶– غرب‌زدگی ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||مقاله ||۲۲۷ " || ۲۰۰ "
|-
|۷– نون والقلم ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||قصه ||۲۳۴ " || ۱۲۵ "
|-
|۸– سفر پنجم ||صفارزاده ||شعر ||۱۱۱ " || ۱۰۵ "
|-
|۹– اعراب و اسرائیل ||حاج سید جوادی ||مقاله ||۱۲۱ " || ۱۱۵ "
|-
|۱۰– پیر ما گفت ||محمد زهری ||شعر ||۶۱ " || ۵۵ "
|-
|۱۱– از اعماق ||حاج سید جوادی ||مقاله ||۲۸۶ " || ۲۷۵ "
|-
|۱۲– فرهنگ اصلاحات ||خلیل ملکی ||فرهنگ ||۴۰۲ " || ۶۰۰ "
|-
|۱۳– قاب بازی در ایران ||حسین جهانشاه ||فرهنگ ||۱۸۶ " || ۱۶۰ "
|-
|۱۴– اورازان ||جلال آل‌احمد ||فرهنگ ||۱۰۲ " || ۴۵ "
|-
|۱۵– گاهواره ||شمس آل‌احمد ||قصه ||۱۱۳ " || ۱۱۰ "
|-
|۱۶– سرگذشت کندوها ||جلال آل‌احمد ||قصه ||۷۸ " || ۷۵ "
|-
|۱۷– دستهای آلوده ||جلال آل‌احمد ||نمایشنامه ||۱۸۲ " || ۱۶۰ "
|-
|۱۸– عقیقه ||شمس آل‌احمد ||قصه ||۱۲۰ " || ۱۱۰ "
|}
پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{پانویس-کوچک}}