برگه:سنگی بر گوری.pdf/۹۶: تفاوت میان نسخه‌ها

 
وضعیت صفحهوضعیت صفحه
-
بی‌نوشته
+
نمونه‌خوانی‌شده
سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):سرایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{سصم||-|}}
متن صفحه (در تراگنجانی خواهد آمد):متن صفحه (در تراگنجانی خواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|۱۹–گامی در الفبا ||حاج سید جوادی ||مقاله ||۲۷۸ " ||۲۶۰ ریال
|-
|۲۰– جای پای اسکندر ||اسلام کاظمیه ||سفرنامه ||۲۰۲" || ۱۸۰ "
|-
|۲۱– سحوری ||میرزا زاده ||شعر ||۱۷۱ " || ۱۵۰ "
|-
|۲۲– مبانی فرهنگ در جهان سوم ||حاج سید جوادی ||مقاله ||۷۰ " || ۳۵ "
|-
|۲۳– بحران ارزشها ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||مقاله ||۲۴۵ " || ۲۰۰ "
|-
|۲۴– حرکت و دیروز ||صفارزاده ||شعر ||۱۷۴ " ||۱۴۰ "
|-
|۲۵– سرود رگبار ||گرمارودی ||شعر ||۱۳۵ " || ۱۲۵ "
|-
|۲۶– یک چاه و دو چاله ||جلال آل‌احمد ||مقاله ||۵۴ " || ۳۵ "
|-
|۲۷– روشنفکران (ر) ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||مقاله ||۵۱۰ " || ۲۹۵ "
|-
|۲۸– روشنفکران (ج) ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||مقاله ||۵۱۰ " || ۲۳۰ "
|-
|۲۹– هفت مقاله ||"{{فاصله}}"{{فاصله}}" ||مقاله ||۱۶۵ " || ۹۵ "
|-
|۳۰– من متهم می‌کنم ||فریدون کشاورز||مقاله||۱۶۶ صفحه || ۱۰۰ ریال
|-
|۳۱– مویهٔ زال ||احمد آقایی ||قصه ||۱۲۳ " || ۱۱۰ "
|-
|۳۲– با دو ماهورهای خاکستر ||جواد طالعی ||شعر ||۱۰۴ " || ۹۵ "
|-
|۳۳– طرقه ||تاجور بهروز ||قصه ||۶۴ " || ۶۰ "
|-
|۳۴– دخیل بر پنجره فولاد ||امیر چهل‌تن ||قصه ||۱۳۱ " || ۱۱۰ "
|-
|۳۵– از ما بهتران ||محمد محمدعلی ||قصه ||۷۲ " ||۶۵ "
|-
|۳۶– نفرین زمین ||جلال آل‌احمد ||قصه ||۳۸۰ " || ۱۷۵ "
|-
|۳۷– مهاجرت ||رضا دانشور ||مقاله ||۸۶ " ||۶۵ "
|-
|۳۸– شبیخون ||سیروس مشفقی ||شعر ||۷۶ " ||۶۵ "
|-
|۳۹– مرغ سحر ||منصور اوجی ||شعر ||۴۶ " ||۴۰ "
|-
|۴۰– دربارهٔ فلسطین ||هزارخانی ||مقاله ||۱۳۶ " ||۱۱۵ "
|-
|۴۱– اندر آداب و احوال ||منوچهر صفا ||قصه ||۸۲ " ||۷۵ "
|-
|۴۲– در مدار بسته ساعت ||محمد اسدیان ||شعر ||۸۸ " ||۷۵ "
|-
|۴۳– کانامه سه ساله ||جلال آل‌احمد ||مقاله ||۲۶۵ " ||۱۷۰ "
|-
|۴۴– دربارهٔ ادبیات ||هزارخانی ||مقاله ||۱۹۰ " ||۱۵۰ "
|-
|۴۵– کتاب کوچه ||احمد شاملو ||فرهنگ ||۳۲۴ " ||۵۰۰ "
|}
پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):پسایند (در تراگنجانی نخواهد آمد):
سطر ۱: سطر ۱:
{{پانویس-کوچک}}