ویکی‌نبشته:پیشنهادهای حذف/بایگانی ۱ - زبان‌های دیگر