پدیدآورنده:فخرالدین عراقی

فخرالدین عراقی
(قرن هفتم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش

  • عشاق‌نامه
  • غزلیات
  • قصاید
  • ترجیعات
  • ترکیبات
  • رباعیات
  • مقطعات