پدیدآورنده:مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای

مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
(۱۲۸۰ ه‍. ش. - ۱۳۵۲ ه‍. ش.)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. عارف، حکیم، شاعر، مترجم قرآن و پدر حسین الهی قمشه‌ای
 

آثار موجود ویرایش