پدیدآورنده:مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای

مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
(۱۲۸۰ه. ش - ۱۳۵۲ه. ش)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. عارف، حکیم، شاعر، مترجم قرآن و پدر حسین الهی قمشه‌ای
 

آثار موجودویرایش