پدیدآورنده:نظیری نیشابوری

محمدحسین نظیری نیشابوری
(شاعر قرن یازدهم هجری (درگذشت: ۱۰۲۱ه‍. ق/۱۶۱۲م))
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به‌شمار می‌رود که بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیری عمیق نهاد.
 

آثار ویرایش

× غزلیات × رباعیات × تک بیت‌ها