پدیدآورنده:نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران
(تأسیس ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. سازمان سیاسی دموکراسی‌خواه ایرانی که خود را «مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی» معرفی می‌کنند.
 

آثار ویرایش

درباره ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.