پدیدآورنده:ژان باتیست نیکلا

ژان باتیست نیکلا
(۱۸۱۴ میلادی—۱۸۷۵ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مترجم فرانسوی
 

آثارویرایش

  ترجمه رباعیات خیام از عمر خیام

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.