استفاده ویرایش

برای درخواست باز شدن، {{باز شدن|دلیل}} را به صفحهٔ بحثتان بیفزایید. این عمل صفحه بحث شما را در رده:درخواست‌های باز شدن قرار می‌دهد. لطفاً دلیل باز شدنتان را هم ذکر کنید.

جستارهای وابسته ویرایش