الگو:شعرنو

این الگو برای نمایش شعرهای نو به کار می‌رود.

این الگو برای نوشتن شعر نو در ویکی‌پدیا به کار می‌آید.

کاربردویرایش

قبل از بیت‌های شعر نو باید از الگوی {{شعرنو}} استفاده کنید.برای هر بند (مصرع) از شعر نو به صورت زیر از الگوی بند استفاده کنید:

{{بند|بند اول}}

در صورتی که شعر دارای چند بخش است در پایان هر بخش از {{پایان بند}} استفاده کنید

در پایان شعر نیز باید از الگوی {{پایان شعرنو}} استفاده کنید.

نمونهویرایش

دستورهای زیر:

{{شعرنو}}
{{بند شعرنو|قایقی خواهم ساخت}}
{{بند شعرنو|خواهم انداخت به آب}}
{{بند شعرنو|دور خواهم شد از این خاک غریب}}
{{بند شعرنو|که در آن هیچ‌کسی نیست که در بیشه عشق}}
{{بند شعرنو|قهرمانان را بیدار کند}}
{{پایان بند شعرنو|***}}
{{بند شعرنو|قایق از تور تهی}}
{{بند شعرنو|و دل از آروزی مروارید،}}
{{بند شعرنو|همچنان خواهم راند}}
{{بند شعرنو|نه به آبیها دل خواهم بست}}
{{بند شعرنو|نه به دریا ـ پریانی که سر از آب بدر می آرند}}
{{بند شعرنو|و در آن تابش تنهایی ماهی گیران}}
{{بند شعرنو|می‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان}}
{{پایان شعرنو}}

نتیجهٔ دستورات بالا به این شکل خواهد بود:

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک غریب
که در آن هیچ‌کسی نیست که در بیشه عشق
قهرمانان را بیدار کند

***

قایق از تور تهی
و دل از آروزی مروارید،
همچنان خواهم راند
نه به آبیها دل خواهم بست
نه به دریا ـ پریانی که سر از آب بدر می آرند
و در آن تابش تنهایی ماهی گیران
می‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان

نمونه نستعلیقویرایش

  • نکته: در صورت استفاده از نستعلیق {{دارای نستعلیق}} را استفاده کنید تا اگر کاربر فونت نستعلیق را ندارد آن را نصب و استفاده نماید.

دستورات زیر:

{{شعرنو|نستعلیق}}
{{بند شعرنو|قایقی خواهم ساخت}}
{{بند شعرنو|خواهم انداخت به آب}}
{{بند شعرنو|دور خواهم شد از این خاک غریب}}
{{بند شعرنو|که در آن هیچ‌کسی نیست که در بیشه عشق}}
{{بند شعرنو|قهرمانان را بیدار کند}}
{{پایان شعرنو}}

چنین نتیجه می‌دهد:

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک غریب
که در آن هیچ‌کسی نیست که در بیشه عشق
قهرمانان را بیدار کند

نکات استفادهویرایش

  • برای نوشتن به شکل نستعلیق با این الگو آن را به صورت {{شعرنو|نستعلیق}} به کار بگیرید.
  • اگر می‌خواهید که برای شعر سبک اضافه‌ای به کار بگیرید از |سبک استفاده کنید.
  • برای رنگ پشت‌زمینه دلخواه {{شعر|سبک=background: blue}}
  • رنگ دلخواه برای متن {{شعر|سبک=color: white}}
  • برای قرار نگرفتن در وسط {{شعر|سبک=margin: 0}}

نمونه‌ای از ترکیب هر سه:

{{شعرنو|سبک=background: blue; margin: 0; color: white}}
بند
{{پایان شعرنو}}
که در آن هیچ‌کسی نیست که در بیشه عشق

الگوهای مرتبطویرایش