الگو:مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده

این اثر توسط پدیدآور آن، {{{1}}}، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
{{{1}}} به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.


{{مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده|1= }}

پارامترها ویرایش

1 ویرایش

پیوندی به صفحه‌ای که مؤلف اجازه‌ی نشر آثارش را در آن قرار داده باید همراه الگو ارائه شود.

مثال ویرایش

{{مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده|1=[http://jebhemeliiran.org/?p=1096 جبهه ملی ایران]}}

نتیجه میدهد:

این اثر توسط پدیدآور آن، جبهه ملی ایران، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
جبهه ملی ایران به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.