الگو:نستعلیق

{{{1}}}

از این الگو به منظور نوشتن متون با خط نستعلیق استفاده می‌شود. باید توجه داشت که قلم‌های مربوطه باید از پیش نصب شده‌باشند. شما می‌توانید این قلم‌ها را از دنبالک‌های زیر دریافت کنید:

استفادهویرایش

{{نستعلیق|متن شما}}

نمونهویرایش

برای نمونه {{نستعلیق|چو ایران مباشد تن من مباد}}‎ متن زیر را بیرون خواهد داد:

چو ایران مباشد تن من مباد

جستارهای وابستهویرایش