الگو:مالکیت عمومی قدیمی

(تغییرمسیر از الگو:PD-old)

PD-icon.svg این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.