برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۵۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فصل هفتم

اروپا بعد از معاهده تیلسیت

قبلا اشاره شد که در ملاقات تیلسیت یک قرارداد سری نیز بین ناپلئون و الکساندر اول امپراطور روسیه منعقد گردید و انگلیسها بوسیله کنت دانترگ[۱] از مضمون آن مطلع شدند.

یکی از شرایط قرارداد سری این بود که امپراطور روس تعهد نموده بود تمام بنادر ممالک وسیع روسیه را به روی تجارت دولت انگلیس مسدود نماید و کشتی‌های جنگی دول بحری اروپای شمالی را با کشتیهای جنگی روسیه توأم نموده علیه قوای بحری انگلستان داخل عملیات گردند. در عوض ناپلئون قبول نموده بود امپراطور روس برای استحکام پایتخت خود ممکلت فنلاند را ضمیمه قلمرو امپراطوری خود گرداند. البته لازم بود این ممکلت را از تصرف دولت سوئد بیرون آورده و در اروپای شرقی نیز دست آزاد داشته باشد و ناپلئون هم در اروپای غربی هر نوع تصرفاتی که بخواهد بکند آزاد و مختار باشد.[۲]

  1. Conte D. Antraigues- انگلیسها تا سال ۱۸۱۷ این شخص را معرفی نکرده بودند. در این تاریخ چون اکثر بازیگران از فشار ناپلئون آزاد شده بودند گوینده این خبر معرفی شد.
  2. تاریخ ناپلئون تألیف بوربن (صفحه ۳۳۹)