برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۳۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

ای سراپایت سبز

دستهایت را چون خاطره‌ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار

و لبانت را چون حسی گرم از هستی

به نوازش‌های لبهای عاشق من بسپار

باد ما را با خود خواهد برد

باد ما را با خود خواهد برد

۲۴
باد ما را خواهد برد