برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۸۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

معشوق من

انسان ساده‌ایست

انسان ساده‌ای که من او را

در سرزمین شوم عجایب

چون آخرین نشانهٔ یک مذهب شگفت

در لابلای بوتهٔ پستانهایم

پنهان نموده‌ام

۷۳
معشوق من