تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر خرداد ۱۳۳۰

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه عصر پنجشنبه سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰ بعد از استماع توضیحات جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر بنا بر‌تقاضای ایشان از نود و دو نفر عده حضار با نود و یک رأی نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه عصر پنجشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبعویرایش

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر خرداد ۱۳۳۰