راهنما:راهنمای تازه‌واردان درباره تراگنجانی

تراگنجانی چیست؟ ویرایش

تراگنجانی راهی است که ما متون را از صفحهٔ namespace به namespace اصلی بیاوریم.

چه زمان بایستی تراگنجانی کرد؟ ویرایش

نمونه های تراگنجانی ویرایش

برای آغاز تراگنجانی:

  1. صفحه جدید را که می‌خواهید آخرین نسخه (ورژن) متنی باشد که پدیدار گردد را شروع کنید.
  2. صفحه را ویرایش کنید.
  3. فقط کدهای تراگنجانی (همانگونه که در پایین آمده است) اضافه کنید.
  4. صفحه را ذخیره کنید.

کدی که شما نیاز دارید، به تعداد صفحه‌هایی که قرار است تراگنجانی کنید، وابسته‌اند.


کد تراگنجانی
تعداد صفحه‌ها کد استفاده شده
یک <pages فهرست="شماره فایل" include="X" header="1" />
دو یا بیشتر <pages index="شماره فایل" from="X" to="X" header="1" />

متن قرمز رنگ نیاز دارد که به جزئیاتی که برای کارتان و صفحه‌هایی که می‌خواهخید تراگنجانی کنید، تغییر کند:

  • نام فایل باید نامی باشد که برای صفحه فهرست و نام فایل اسکن استفاده شده است.
  • X ها شماره صفحه‌ها در اسکن هست که شما می‌خواهید تراگنجانی کنید. اینها شماره صفحه‌هایی هستند از اسکن گرفته شده‌اند (شماره‌هایی در فایل اسکن شما شمارش شده است) نه شماره صفحه‌هایی که در برگه‌های چاپ شده، شما رویت می‌کنید.

برای مثال: اگر شما یک فصل از Index:My example book.djvu، که شامل صفحه‌های 20 تا 35 (یعنی Page:My example book.djvu/20، Page:My example book.djvu/21، ...، Page:My example book.djvu/35) شده است، را تراگنجانی کرده‌اید، کد شما این خواهد بود:

راهنمای سرانداز ویرایش

خصوصیات پیشرفته ویرایش