راهنما:راهنمای تازه‌واردان درباره ویرایش پایانی

هنگامی که کتابی نمونه‌خوانی، همسنجی و تراگنجی شد، بیشتر این کار به پایان رسیده است. فقط چند ویرایش پایانی مانده که بایستی انجام شود.

چه چیزهایی باقی مانده است؟ ویرایش

کتاب که تراگنجانی شد، اکثر کارها انجام شده است. فقط چند چیز کوچک باقی مانده است:

  1. یک مجوز (لایسنس) به کتاب بدهید.
  2. یک یا چند دسته بندی به کتاب اختصاص بدهید.
  3. نام کتاب را به فهرست آثار نویسنده‌اش اضافه کنید.
  4. اسم کتاب را به یک یا چند درگاه اضافه کنید.
  5. کتاب جدیدتان را اعلام کنید.

دسته‌بندی ویرایش

صفحه نویسنده ویرایش

درگاه‌ها ویرایش

اعلام کردن ویرایش

شما می‌توانید کتاب جدیدتان را در صفحه اصلی ویکی‌نبشته آگهی کنید. این کار باعث می‌شود تا مردم بدانند که کتاب شما به ویکی‌نبشته اضافه گشته است.

برای اضافه کردن کتاب به فهرست باید:

  1. به متون جدید بروید.
  2. روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
  3. ...