مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۷۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۷۵

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۵۹

۴ شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۱ - سال نهم

شماره مسلسل ۷۵

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۷۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه هفدهم اسفند ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تاسف از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی.
۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱
۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون نخست‌وزیر
۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس و تصویب آن
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رییس) تشکیل گردید.

- تصویب صورت‌مجلس ویرایش

۱- تصویب صورت‌مجلس

نایب رئیس: جلسه رسمی است صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به‌شرح زیر بوسیله آقای وکیل‌پور قرائت شد:) صورت غائبین و دیرآمدگی و غائبین در رای آقایان نمایندگان در جلسه صبح پنجشنبه هفتم اسفندماه ۱۳۳۱، غائبین بااجازه - آقایان: اورنگ، امامی‌اهری، دکتر معظمی، منصف، عبدالرحمن فرامرزی، ناظرزاده، ناصر ذوالفقاری. غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر امامی، مشار، محمدحسین قشقایی، مهندس زیرک‌زاده، نریمان، مدرس، مهندس رضوی، احمد فرامرزی، راشد. دیرآمدگان بااجازه - آقای رفیع ۲۵ دقیقه، آقای حاج سیدجوادی ۳۰ دقیقه، آقای خلخالی ۴۰ دقیقه، آقای معتمددماوندی ۵۵ دقیقه، آقای میلانی یک ساعت و نیم، آقای مجدزاده یکساعت و پنجاه دقیقه، آقای گنجه دو ساعت و ربع. دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان دکتر ملکی و خسرو قشقایی ۳۰ دقیقه. غائبین در رای - آقایان: پارسا، خسرو قشقایی، عامری، کهبد، یک رای، آقایان دکتر کیان و فرزانه ۲ رای، آقای دکتر بقایی ۳ رای.

نایب رئیس: آقای حمیدیه.

حمیدیه: طوماری است تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس: استدعامی‌کنم فقط راجع به صورت‌جلسه بفرمایید وقتی وارد دستور شدیم آقایان این کار را بکنند (گنجه: جلسه دیگر بدهید) آقای رفیع.

رفیع: اینطور استنباط کردم که بنده را جلسه قبل بی‌اجازه نوشته‌اند بنده به مقام ریاست نوشتم اجازه فرمودید که بروم اگر اینطور نوشته شده اصلاح بفرمایید.

وکیل‌پور: بااجازه نوشته شده.

رفیع: اگر بی‌اجازه نوشته شده‌است اصلاح شود.

نایب رئیس: بااجازه‌است.

دکتر بقایی: در جلسه گذشته که بنده در سه رای غیبت داشتم برای این بود که گرفتار کارهای مجلسی بودم نشد اجازه بگیرم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایند.

نایب رئیس: اصلاح می‌شود، آقای نریمان.

نریمان: بنده یک هفته تقاضای مرخصی کرده بودم.

نایب رئیس: بعد از تصویب کمیسیون محاسبات اصلاح می‌شود، آقای میراشرافی.

میراشرافی: بنده یک مقدار زیادی تلگرافات است که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس: موقعی که وارد دستور شدیم تقدیم بفرمایید نسبت به صورت‌جلسه اعتراض دیگری نیست؟ (نمایندگان: خیر) صورت‌جلسه پنجشنبه هفتم اسفند تصویب شد.

- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تاسف از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

نایب رئیس: وصول خبر درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی موجب تاثر فراوان گردید اینجانب با کمال تاسف مراتب تسلیت و همدردی ملت ایران و مجلس شورای ملی را به ملت دوست و همجوار اظهار نموده و امیدوارم با مساعی هیأت دولت جدید اتحاد جماهیر شوروی همواره روابط دوستی و حسن تفاهم و صمیمیت بین ملتین بر پایه‌های متین و محکم استوار مانده و خداوند متعال به ملت دوست و همجوار ما اتحاد جماهیر شوروی در این واقعه ناگوار صبر جمیل عنایت فرماید.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ ویرایش

۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱

نایب رئیس: وارد دستورمی‌شویم ماده ۵ بودجه مجلس مطرح است (ماده ۵ به‌شرح زیر قرائت شد:)

ماده ۵- به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۳۱ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد و همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش می‌رسد وجه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد.

نایب رئیس: مخالفی نیست؟ (نمایندگان: خیر) رای می‌گیریم به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده۶ مطرح است قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:)

ماده ششم: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس شورای ملی

الف - ماهی هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونی که پرداخته می‌شود وظیفه در وجه وراث مرحوم محمد نبوی معاون سابق چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد،
ب - ماهی یکهزار ریال به رسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونی در وجه وراث مرحوم احمد گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد،
ج - ماهی مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگی آقای سیدمحمد میرکریم دربان بازنشسته را مادام‌الحیوه بپردازد،
د - ماهی یکهزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی کارمند سابق مجلس (موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۲۵) علاوه نموده و از آغاز فروردین‌ماه سال ۳۱ بپردازد،
ه - ماهی دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدی الموسوی کارمند سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد،
و - ماهی یکهزار ریال از اول سال ۱۳۳۱ بر وظیفه وراث مرحوم سیدمرتضی طباطبایی ناظر سابق مجلس (موضوع ماده ۹ بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی) اضافه نموده بپردازد.

نایب رئیس: آقای نبوی.

نبوی: بسیار به مورد بود که یکی از آقایان کارپردازها یا مخبر کمیسیون توضیح می‌دادند که این وجوه از سابق داده می‌شده یا خیر به چه عده‌ای از قبل تصویب شده و داده می‌شده و چه عده‌ای در اینجا، بعداً گنجانده شده این را اگر آقایان توضیح می‌دادند خوب بود.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: عرض می‌شود که چند نفر از این آقایان که سابقا در حین انجام وظیفه مرده‌اند برای وراث آنها که وضعیت بدی داشته‌اند از طرف هیأت رئیسه و کمیسیون محاسبات موافقت شده که به وراث آنها کمک بشود و دو سه نفر دیگر هم مثل میرکریم دربان که بازنشسته شده و احمد گردان دربان که فوت نموده و مرحوم سیداحمد موسوی کارمند تندنویسی اینها اخیراً تقریبا در این دو سه ماهه وفات کرده‌اند برای اینها مطابق قانون وظیفه برقرار می‌شود برای روشن شدن ذهن آقا عرض کردم.

نایب رئیس: مخالفی نیست رای می‌گیریم به ماده شش آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود، (به‌شرح زیر قرائت شد:)

ماده هفتم: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود:

- الف - برای آقای دکتر سیداحمد اسدی با درنظرگرفتن مدت خدمت در وزارت راه در مجلس شورای ملی طبق قانون استخدام پزشکان رتبه ۵ پزشک یکمی تشخیص و از آغاز سال ۱۳۳۱ بهره‌مند می‌شود کسور بازنشستگی را طبق مقررات باید پرداخت نماید،
- ب - برای آقای دکتر حسن قاضی داروساز بهداری مجلس از آغاز سال ۳۱ پایه هشت اداری منظور تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته شود،
- ج - چهارده نفر از خدمتگذاران جزء مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیأت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندی ارتقاء یابند،
- د - برای آقا سیدجلال شعاعی که فعلا به‌عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد مخصوص مشغول انجام وظیفه می‌باشند و قبلا هم سوابق اداری داشته و بعدا هم غیر از کار فرهنگ دهخدا شغل رسمی دیگری تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه ۵ اداری تشخیص دهند، - ه - آقای صادق جلالی را که فعلا در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه اداری استخدام نمایند،
- و - خدمت آقای مهدی نیک‌نژاد را از تاریخ چهاردهم خرداد ماه ۱۳۳۰ که در مجلس شورای ملی اشتغال خدمت داشته رسمی محسوب و حقوق و مزایای رتبه استحقاقی ایشان را پرداخت نمایند،
- ز - تفاوت حقوق مربوط به سالهای ۲۸ و ۲۹ و ۱۳۳۱ آقای رضا کمالاتی که بالغ بر هفده هزار ریال است بپردازد (از محل بودجه سال ۱۳۳۱)
- ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقای احمد خلیلی کارمند مجلس شورای ملی را از تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۲۴ تا شروع به خدمت رسمی یعنی در سالهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ جز سنین خدمت رسمی محسوب رتبه استحقاقی داده شود و مابه‌التفاوت حقوق از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۳۱ پرداخت گردد،
- ط - خدمت زیر پرچم آقای رضا همتی تلفنچی را جزو خدمت اداری محسوب و از مزایای آن از اول سال ۱۳۳۱ بهره‌مند خواهدشد.

نایب رئیس: قبل از اینکه ماده ۷ مطرح بشود خواستم اگر آقایان موافقت بفرمایند، جناب آقای دکتر ملک‌اسمعیلی مختصر فرمایشی دارند بفرمایند.

میراشرافی: بودجه مجلس واجب‌تراست. (بهادری: جزو توافق نیست)

میراشرافی: اگر قرار است مطالب دیگری مطرح شود ما هم عرضی داریم.

- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون نخست‌وزیر ویرایش

۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون نخست‌وزیر

دکتر ملک‌اسمعیلی (معاون نخست‌وزیر): عرض می‌شود اینکه بنده مزاحم شدم جناب آقای میراشرافی برای این بود که روز آخر موعد تقدیم یک لایحه‌ای بود که ضمن قانون تعلیق مجازات زندانیان دولت موظف شد در ظرف دو ماه لایحه برای ساختن ده زندان و تکمیل زندانهای فعلی تقدیم مجلس شورای ملی بکند.

میراشرافی: ده تا کم است با این بگیر بگیری که راه اخته‌اید بیست تا درست کنید.

دکتر ملک‌اسمعیلی: در آن لایحه اگر خاطر آقا باشد ده زندان نوشته شده بود بنده هم این ماده واحده‌ای که تنظیم شده به این شرح تقدیم و تقاضای تصویبش را می‌کنم.

میراشرافی: آقا مریضخانه بسازید دبستان بسازید،

ماده واحده - دراجرای قانون مصوب ۱۴ دیماه ۳۱ به دولت اجازه داده می‌شود برای ساختن ده زندان جدید و تکمیل ساختمان زندانهای فعلی در مرکز و نقاط ضروری دیگر کشور مبلغ یکصد میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و با نظارت کامل وزارت دارایی و رعایت مقررات به مصرف برسانند.

نایب رئیس: جناب آقای ملک‌اسمعیلی خواندن نمی‌خواهد به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهدشد.

میراشرافی: عوض این زندان‌ها مریضخانه بسازید یا دبستان و دبیرستان زندان چیست؟

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس و تصویب آن ویرایش

۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس و تصویب آن

نایب رئیس: ماده ۷ بودجه مجلس مطرح است، آقای پارسا.

پارسا: بنده آن روز هم خدمت آقایان نمایندگان محترم عرض کردم مرکز قانون‌گذاری باید نمونه‌ای از انصاف باشد اگر امتیازی هم داده می‌شود تبعیضی در آن نباشد متاسفانه بطوریکه بنده شنیده‌ام در اینجا گویا تبعیضاتی در کار بوده‌است (نمایندگان: صحیح است) انصافا این موهن است برای مجلس شما آقایان نمایندگان برای تمام مملکت قانون می‌گذرانید اگر نتوانیم خودمان در اینجا عدل و انصاف را رعایت بکنیم حقاً نباید انتظار داشته باشیم که سایر دستگاههای این مملکت این موضوع را عملی کنند بنده موقعی که در وزارت خارجه بودم از طرف وزارت خارجه مامور هیأت مشاوره حقوقی کمیسیون نفت شدم و در آنجا دیدم آقای مشایخ حقیقتاً زحمت می‌کشیدند گمان می‌کنم جناب آقای مکی و جناب آقای دکتر شایگان اعضای هیأت مختلط هم بدانند.

مکی: کاملا صحیح است.

پارسا: و زحمات بسیاری را که متحمل بودند و اینکه نسبت به اشخاصی قدردانی کردند و از امثال اینگونه جوانان و یا اینکه جوانی را که فوت شده و جناب آقای انگجی به بنده تذکر فرمودند مرحوم سیداحمد موسوی زحمات اینگونه جوانان را فراموش کردند تولید بغض و کینه می‌کند ممکن است بگویند که قسمت اداری مجلس به یک نسبت از اشخاص فعالیت را در نظر نگرفته و جانبداری نشده‌است تذکر بنده از این باب بود.

نایب رئیس: آقای میراشرافی.

میراشرافی: بنده آخرین جلسه مجلس حضور آقایان عرض کردم که حوادثی در جریان است که باید به عرض ملت ایران برسانم (زنگ رئیس)

نایب رئیس: آقای میراشرافی از موضوع خارج نشوید.

میراشرافی: راجع به دفاع از آقای دکتر اسدی است که می‌خواهند بهش رتبه بدهند بنده مقدمه‌اش را عرض می‌کنم آن روز آقایان اجازه نفرمودند و بنده عرض نکردم بعدا معلوم شد که حوادثی در جریان بوده و امروزهم بنده تصمیم داشتم راجع به جریانی که در این مملکت اتفاق افتاده و همه مردم منتظر هستند ببینند که در مجلس چه عکس‌العملی دارد و نمایندگان ملت چه اقدامی کرده‌اند و چه اقدامی می‌کنند نظر مجلس را بدانند چون امروز قبل از اینکه به جلسه خصوصی برویم بعضی ازآقایان فرمودند که آن هیأت هشت نفری تصمیم گرفته‌است که امروز نطق قبل از دستور نشود و راجع به حوادثی که در جریان بود هیچ صحبتی نشود این است که بنده ناگزیرم اینجا عرض بکنم که ملت ایران بداند همه بیدار هستند و متوجه هستند منتهی امروز چون مصلحت رازعمای قوم اینطور تشخیص داده‌اند نمایندگان مجلس هم دستورات و نظریات زعمای قوم را قبول کردند بنابراین باید عرض کنم که همه متوجه این حوادث هستند و همه متاثر هستند و همه در صدد چاره‌جویی هستند این عرض بنده بود اما راجع به اعتراضی که آقای پارسا فرمودند راجع به آقای دکتر اسدی بنده که کارپرداز مجلس هستم به عرض آقایان می‌رسانم که هیچ تبعیضی در کار نشده و هیچ دلیلی هم نداشته که تبعیض بشود مگر اینکه بعضی اشخاص که اینها کنتراتی بوده‌اند و استحقاق رتبه داشته‌اند مثلا همین آقای دکتر سابقا در وزارت راه خدمت می‌کرده و حالا اینجا بلاتکلیف است و قراردادی است و برای اینکه دلگرم شود و بهتر بتواند انجام وظیفه کند هیأت رئیسه مجلس که خود جناب آقای مهندس رضوی هم تشریف داشتند و علاقه به اینکار داشته‌اند اینطور تصویب کردند بعد هم کمیسیون محاسبات به این جریانات رسیدگی کرده و تصویب کرده بنابراین می‌خواهم عرض بکنم که اگر به یک کسی یک فوق‌العاده‌ای داده شده دلیل بر این نیست که به دیگران یک تبعیضی شده‌است هر کسی استحقاق داشته‌است کارپردازی پیشنهاد کرده‌است و کمیسیون محاسبات تصویب کرده‌است و البته تصویبش بسته به نظر مجلس است ولی به عقیده بنده این شخص خیلی خوب کار کرده و بهداری مجلس را دارد اداره می‌کند ولی باز هم بسته به نظرمجلس است.

پارسا: بنده راجع به شخص عرضی نکردم ولی عرض کردم که تبعیض نشود.

نایب رئیس: آقای دکتر بقایی فرمایشی ندارید؟ (دکتر بقایی: خیر) پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای ملک‌مدنی به‌شرح زیر قرائت شد:) به کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند و تقاضای بازنشستگی می‌نمایند پنج سال تمام به سوابق خدمت آنان افزوده شود مشروط بر این که کسور بازنشستگی مدت نامبرده را بپردازند، ملک‌مدنی.

نایب رئیس: آقای ملک‌مدنی بفرمایید.

ملک‌مدنی: بعضی اشخاص هستند که مایل هستند بازنشسته بشوند و از خدمت خارج بشوند همانطور که دولت عمل کرده و دولت برای کارمندان خودش یک مزایایی قائل شده‌است پنج سال برای آنها قائل شده اگر چنانچه کسر سنین خدمت داشته باشند افزوده می‌شود که بتوانند بازنشسته بشوند بنده هم این تقاضا را کردم یعنی پیشنهاد کردم که آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که اگر مستخدمین مجلس بخواهند از کار خارج بشوند از همان مزایایی که کارمندان دیگر دارند بتوانند استفاده بکنند خیال می‌کنم آقای بهادری و کارپردازی هم با این نظر موافقت داشته باشند این بود توضیحی که لازم بود عرض کنم.

شهیدی: بنده هم مشابه این پیشنهاد را داده‌ام.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: قبلا به عرض آقایان می‌رسانم که جناب آقای پارسا فرمودند که نسبت به عده‌ای تبعیض شده در یکی از جلسات جناب آقای مکی در این باب فرمایشی فرمودند بنده به عرضشان رساندم که نسبت به آقایانی که تبعیض شده بفرمایند البته کارپردازی و هیأت رئیسه موظفند و نمی‌گذارند حقشان ضایع شود اما این پیشنهاد جناب آقای ملک بسیار پیشنهاد خوبی است بنده هم از ایشان تشکر می‌کنم که همیشه برای رفاه حال کارمندان مجلس اقدام می‌کنند و کمک می‌فرمایند به نظر من مانعی ندارد دولت هم در یکی از لوایحش دیدم که برای کارمندان دولت همین ترتیب را منظور کرده‌است و بنده هم موافقم که مجلس برای کارمندان خودش همین را مراعات نماید.

دکتر معظمی: یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایید.

نایب رئیس: یکبار دیگر قرائت می‌شود.(مجددا قرائت شد)

شهیدی: جناب آقای ذوالفقاری پیشنهاد بنده مشابه همین پیشنهاد است دکتر معظمی: مدت تعیین کنید.

بهادری: دو ماه مدت معین شود.

ملک‌مدنی: در ظرف دو ماه موافقم.

نایب رئیس: چهار پنج پیشنهاد مشابه رسیده‌است که یکی یکی می‌خوانیم.

دکتر بقایی: یک جمله دیگر هم به همان پیشنهاد اضافه کنید مشروط بر اینکه اگر کسی۲۸ سال سابقه خدمت داشته باشد و خدمتش را ۵ سال اضافه کنند می‌شود ۳۲ سال و مورد لزوم نیست.

بهادری: پیشنهاد آقای شهیدی را بخوانید.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای شهیدی قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) تبصره ذیل را پیشنهادمی‌نماید، - تبصره - به کارمندانی که بیش از بیست سال و کمتر از سی سال سابقه خدمت دارند و تقاضای بازنشستگی در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنمایند ۵ سال تمام به سوابق خدمت آقایان افزوده می‌شود مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی مدت نامبرده را بپردازند، شهیدی.

اخگر: و از سی سال تجاوز نکند.

وکیل‌پور: یک اصلاحی باید بشود و سی سال باید باشد کمتر از سی سال اینجا نوشته ممکن است ۲۹ سال باشد آنوقت پنج سال اضافه کنند می‌شود ۳۴ سال این یک نکته صحیحی است.

دکتر بقایی: اگر موافقت بفرمایید این قسمت هم اصلاح شود.

نایب رئیس: آقای ملک‌مدنی توضیحی دارید بفرمایید.

ملک‌مدنی: بنده هم با این موضوع موافقم همانطور که آقای بهادری فرمودند در ظرف ۲ ماه باشد و یکی هم با اینکه جناب آقای دکتر بقایی اظهار فرمودند مخالف نیستم قصد بنده این است که پنج سال بر سنین خدمتشان افزوده شود که بتوانند بازنشسته شوند.

اخگر: به شرط آنکه بیش از سی سال نشود.

ملک‌مدنی: البته این قسمت هم باید در پیشنهاد قید شود.

نایب رئیس: پیشنهاد اصلاح شده قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نماید، تبصره: کارمندانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر ازسی سال سابقه خدمت دارند و تقاضای بازنشستگی در ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نمایند ۵ سال تمام به سوابق خدمت آنان افزوده می‌شود مشروط بر اینکه اولا کسور بازنشستگی مدت نامبرده را بپردازند و ثانیا مدت خدمت از سی سال به هرحال تجاوز نکند، شهیدی.

نایب رئیس: جنابعالی موافقید آقای ملک‌مدنی؟

ملک‌مدنی: بلی موافقم.

نایب رئیس: رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شهیدی آقایانی که موافقند قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد (ملک‌مدنی: پیشنهاد مال بنده بود فرمودید پیشنهاد آقای شهیدی) بنده سوال کردم از جنابعالی که موافقید با این پیشنهاد فرمودید بلی والا قصدی که نداشتیم (ملک‌مدنی: در هر صورت منظور بنده تصویب این موضوع بود) پیشنهاد مشابه این پیشنهاد هم از آقایان ناظرزاده و غروی رسیده‌است که دیگر موردی ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ بند (ج) دو نفر آقایان حسن وشاق و عباس خواجوی که همان امتیازات و استحقاق را دارند نیز مشمول قانون شوند، دکتر فقیهی‌شیرازی.

نایب رئیس: این پیشنهاد خرج است (دکتر فقیهی‌شیرازی: اجازه بدهید توضیح بدهم) توضیح ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم که به قانون بودجه سال ۱۳۳۱ تبصره زیر اضافه شود از تاریخ تصویب این قانون هر کسی که روزنامه یا مجله‌ای در کشور منتشر کند یا کتابی را تالیف یا ترجمه کرده و به چاپ برساند و یا کتب مزبور را به منظور تجارتی به کشور وارد نماید مکلف است از هر شماره روزنامه و مجله دو نسخه و از هر کتاب دو جلد بطور رایگان به کتابخانه مجلس شورای ملی تسلیم و در غیر اینصورت نشریه‌های مزبور غیرمجاز تلقی‌شده و مشمول مقررات مربوط به نشریه‌های غیرمجاز خواهدشد، وکیل‌پور.

نایب رئیس: آقای وکیل‌پور.

وکیل‌پور: عرض کنم که این پیشنهادی بود که جناب آقای دکتر فاخر ضمن چند فقره پیشنهادات دیگر در هیأت رئیسه دادند و تمام آن پیشنهادات هم مورد تصویب قرار گرفت یکی از این پیشنهادها این بود که در سرسرای مجلس یک تابلو نصب شود که دستور مجلس همیشه روشن باشد چند مورد پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت و چون امروز ایشان تشریف نداشتند لذا بنده مبادرت به تقدیم این پیشنهاد کردم به نظر بنده این موضوع را تمام آقایان محترم اتفاق نظر دارند که کتابخانه مجلس هر قدر معتبر باشد بهتر است چون کتابخانه ذخیره علمی است به اضافه مجلات خارجی و مجلات داخلی غالبا مورد احتیاج آقایان نمایندگان است لازم می‌دانند که مراجعه کنند و چه بهتر که یک دستگاهی در مجلس وجود داشته باشد که آنچه نمایندگان مورد احتیاجشان هست در اختیارشان بگذارند بعلاوه وقتی این قانون بگذرد کتابخانه مجلس در حقیقت از بهترین و مجهزترین و کاملترین کتابخانه‌های مملکت خواهد شد و از تمام کتب و مجلات و روزنامه‌ها یک نسخه خواهد داشت و این از نظر مجلس شورای ملی و کتابخانه مجلس شورای ملی و برای مراجعه اشخاص بسیار مفید است مخصوصا اینکه از کتابخانه مجلس نمایندگان مجلس که فقط استفاده نمی‌کنند عموم مردمی که در این مملکت هستند در صورتیکه بخواهند و در تهران باشند می‌توانند از این کتابخانه و از مجلات و کتب آن استفاده کنند چون فکر می‌کنم که آقایان با این فکر موافقت بفرمایند بیشتر از این دیگر توضیحی عرض نمی‌کنم (پارسا: مخالفم) (عده‌ای از نمایندگان: قسمت آخرش را حذف کنید) اگر آقایان با قسمت اخیرش موافق نیستند حذف می‌کنم بنده جناب آقای پارسا فکرمی‌کنم شاید جنابعالی از نقطه نظر اینکه یک الزام و تکلیفی به دیگران تحمیل کرده‌ام می‌خواهید مخالفت بکنید ولی این به مصلحت عموم است چون برای استفاده عموم مصرف می‌شود و مورد استفاده قرارمی‌گیرد به نظر بنده از این جهت اشکالی پیش نمی‌آید ضمنا استفاده می‌کنم از موقع یک موضوعی را می‌خواستم از مجلس شورای ملی تقاضابکنم و آن این است که گزارش کمیسیون بودجه راجع به کارمندان است بعد از بودجه مجلس مطرح شود.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: بنده استدعامی‌کنم که آقایان یک کمی‌توجه بفرمایند این پیشنهادی که آقای وکیل‌پور از طرف آقای دکتر فاخر دادند در جلسه هیأت رئیسه مطرح شد و خواستم به عرض آقایان برسانم سابقا همچو قانونی بوده که هر کسی کتابی می‌نوشت یا روزنامه‌ای انتشار می‌داد برای کتابخانه مجلس مجانا می‌فرستاد الان یکی از گرفتاریهای بزرگی که ما داریم در کتابخانه مطالبه این آبونه‌هاست که اگر بخواهیم اینها را بدهیم لازمست که سالی ۵۰ هزار تومان برای مطبوعات آبونه بدهیم این است که بنده معتقدم که قسمت اخیر پیشنهاد را آقایان اصلاح بکنند بسیار پیشنهاد خوبی است و کمکی است برای کتابخانه مجلس استدعامی‌کنم که آقایان توجه بفرمایند و رای بدهند.

نایب رئیس: آقای پارسا.

پارسا: با اساس فکر و پیشنهاد جناب آقای وکیل‌پور موافق هستم ولی با اصلاح چون برای روزنامه‌ها و مجلات داخلی ممکن است ولی پس‌فردا یک کتابخانه‌ای از خارج بعضی کتب هست که دوره آن کتب دو هزار تومان است یک نفر که ده دوره از این کتاب را وارد ایران می‌کند باید چهار هزار تومانش را به کتابخانه مجلس تقدیم کند؟ بنده با این پیشنهاد اگر آن قسمت اشخاصی که از خارج کتب وارد می‌کنند، حذف شود موافق هستم.

وکیل‌پور: با حذف این قسمت موافقم.

احمد فرامرزی: آقا پس بگیرید.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای وکیل‌پور با اصلاح قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم که به قانون بودجه سال ۱۳۳۱ تبصره زیر اضافه شود: از تاریخ تصویب این قانون هر کسی که روزنامه یا مجله‌ای در کشورمنتشر کند و یا کتابی را تالیف و یا ترجمه کرده و به چاپ برساند مکلف است از هر شماره روزنامه و مجله دو نسخه و از هر کتاب دو جلد بطور رایگان به کتابخانه مجلس شورای ملی تسلیم دارد.

نایب رئیس: به پیشنهاد آقای وکیل‌پور رای می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند(عده کمتری برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای شمس قنات‌آبادی به‌شرح زیرقرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم در دنباله بند ج ماده ۷ این عبارت اضافه گردد: و سوابق خدمت پنج نفر از کارمندان روزنامه رسمی (سیدجلال لاجوردی، مجید اصفی‌زند، باقر هاشمی، محمد بهروزمند، مهدی سعیدی) در صورتیکه دارای گواهی‌نامه دوره اول متوسطه بوده و یا از عهده امتحانی که اخیراً طبق تصمیم هیأت محترم رئیسه به عمل آمده برآمدند با احتساب سوابق خدمتشان در ردیف کارمندان رسمی محسوب می‌شوند مشروط بر اینکه حقوقشان از دریافتی فعلی تجاوز ننماید.

نایب رئیس: آقای قنات‌آبادی.

قنات‌آبادی: بنده راجع به این مطالبی که چندین مرتبه در مجلس مطرح شد که تبعیض می‌کنند یا نمی‌کنند بعلت اینکه وارد به جریان اداری مجلس نیستم اظهارنظرنمی‌کنم اما این پیشنهادی که بنده تقدیم مقام ریاست مجلس کردم و خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان مجلس هم توجه بفرمایند از این جهت است که در این ماده هفتم با اینکه یک عده دیگری هم بوده‌اند که عین پیشنهادی که بنده داده‌ام شامل حال آنها هم می‌شد با این وضعیت اگر هیچ تبعیض هم نباشد قدر مسلم این است که در این قسمت تبعیض شده‌است بنابراین تقاضامی‌کنم که آقایان نمایندگان محترم با توجه به ماده هفت که الساعه قرائت می‌کنم چهارده نفر از خدمتگذاران جزء مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازم برآیند طبق تصویب هیأت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندی ارتقاء یابند چه اشکالی دارد که پنج نفر هم که کارمند اداره روزنامه رسمی هستند اینها هم برخوردار بشوند تا گفته نشود که تبعیض شده و بنده آقایان را درست نمی‌شناسم ولی قدر مسلم این است که ممکن است اینجا یک تبعیضی شده باشد خواهش می‌کنم آقایان کارپردازها با این پیشنهادی که بنده داده‌ام موافقت بفرمایند.

نایب رئیس: اگر آقایان موافقت بفرمایند و موکول بکنند به هیأت رئیسه یعنی اجازه بدهند که هیأت رئیسه این پیشنهادات را خودش مطرح بکند و درش تصمیم بگیرد به نظرمن بهتر است آقای مکی هم در این زمینه پیشنهادی داده‌اند که قرائت می‌شود.

بهادری: اجازه بفرمایید توضیحی بدهم.

نایب رئیس: بفرمایید.

بهادری: چند نفر از اینها جزو ۱۴ نفر منظور شده‌اند.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای مکی قرائت می‌شود.

قنات‌آبادی: تکلیف پیشنهاد بنده چه شد؟

نایب رئیس: پیشنهادآقای مکی قرائت می‌شود بعد راجع به پیشنهاد شما تصمیم می‌گیریم (پیشنهاد آقای مکی به شرح زیر قرائت شد:)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمندم تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره - به هیأت رئیسه مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود به شکایات کارمندان و مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده چنانچه حقی از آنها ساقط شده باشد بوسیله ابلاغ رسمی حق آنها داده شود.

نایب رئیس: آقای مکی.

مکی: این پیشنهاد بنده تصورمی‌کنم مشکل تبعیضاتی را که تاکنون شده‌است و به یک دسته از کارمندان رسمی و همچنین مستخدمین جز مجلس اگر احیانا ظلمی شده‌است حل می‌کند اگر این پیشنهاد تصویب نشود آقایان هیأت رئیسه نمی‌توانند پس از تصویب بودجه مجلس رفع ظلم و اجحاف را از کارمندان جز یا کارمندان رسمی مجلس بکنند ولی با تصویب این پیشنهاد دست هیأت رئیسه را که منتخب خود آقایان نمایندگان محترم هستند بازمی‌گذارد که رسیدگی به سوابق اشخاص بکنند اگر واقعا به کسی ظلم شده‌است با صدورابلاغ رسمی درحقیقت رتبه آنها داده می‌شود و اگر حقی ازشان سلب شده باشد همینقدر که هیأت رئیسه مجلس ابلاغی صادر کرد آن کارمندی که بهش تعدی شده می‌تواند به حق خودش برسد و آن ۱۲ نفر یا ۱۳ نفری که آقایان پیشنهاد کرده‌اند که بهشان ظلم شده مشمول این تبصره می‌شوند و از تصویب این تبصره استفاده می‌کنند و واقعاحق به حقدار می‌رسد.

نایب رئیس: آقای قنات‌آبادی.

قنات‌آبادی: بنده اصولا با پیشنهاد آقای مکی مخالف نیستم برای اینکه ممکن است بعضی دیگر از کارمندان باشند که حقوقشان تضییع شده باشد و باید رسیدگی بشود و به حقشان برسند از عده‌ای که حقشان تضییع شده چهار پنج تاشان اینهایی هستند که بنده پیشنهاد کردم این یک مطلبی است که اگر مجلس اجازه بدهد مطابق همان شرایطی که خود هیأت رئیسه هم تعیین کرده که مثلا تصدیق ۹ داشته باشد یا اینکه از عهده امتحان برآیند کارمند رسمی حساب شوند و پیشنهاد خرج هم نیست و به حقوقشان هم هیچ اضافه نمی‌شود البته به پیشنهاد آقای مکی هم بنده رای می‌دهم و موافق هم هستم و منافاتی هم با پیشنهاد بنده ندارد (مکی: همانهاهم مشمول می‌شوند) منافاتی ندارد.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: پیشنهادی که همکار محترم جناب آقای قنات‌آبادی نسبت به ۵ نفر فرمودند می‌خواستم به‌عرضشان برسانم که سه نفر از این پنج نفر جزء همان ۱۳ نفر است بنابراین می‌ماند دو نفر و استدعا می‌کنم که جنابعالی این پیشنهادتان را پس بگیرید و نسبت به پیشنهاد جناب آقای مکی که پیشنهاد بهتری است آقایان رای بدهند و این منظور جنابعالی هم آنجا تامین می‌شود(صحیح است).

نایب رئیس: بنده هم منظورم همین بود چون اگر پیشنهاد شما رد بشود دیگرهیأت رئیسه نمی‌تواند عملی بکند نظرتان آقای قنات‌آبادی چیست؟

قنات‌آبادی: سه نفر از این پنج نفر جزء آن ۱۴ نفر هستند؟

بهادری: بله.

قنات‌آبادی: ممکن است بفرمایید کدامها هستند؟

بهادری: آقای رئیس محاسبات نوشته‌اند.

قنات‌آبادی: بسیار خوب اگر حق اینها تامین می‌شود بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای مکی دو مرتبه قرائت می‌شود (به‌شرح سابق قرائت شد)

دکتر معظمی: مدت تعیین کنید.

مکی: بسیار خوب یک ماه به شکایت آنها رسیدگی بشود.

یک نفرازنمایندگان: این یک ماه که مجلس تعطیل خواهد بود.

کریمی: دو ماه کافی است.

مکی: سه ماه بنده پیشنهاد می‌کنم.

نایب رئیس: پیشنهاد اصلاح شده قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:)

تبصره: به هیأت رئیسه مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود در ظرف ۳ ماه به شکایت کارمندان و مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده چنانچه حقی از آنها ساقط شده باشد بوسیله ابلاغ رسمی حق اینها داده شود.

نایب رئیس: رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای مکی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر فقیهی‌شیرازی به‌شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهادمی‌کنم ماده واحده زیر به اصل لایحه اضافه شود:

ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود که از محل صرفه‌جویی که تا به حال شده و فعلا در بانک ملی موجود است یک دستگاه کامل عکسبرداری از ریتین خریداری نماید.

نایب رئیس: پیشنهاد خرج است.

دکتر فقیهی‌شیرازی: اصراری ندارم بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس: پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر فقیهی به‌شرح زیر قرائت شد:) اینجانب پیشنهادمی‌کنم که تبصره زیر به ماده اول اضافه شود: - تبصره - مبلغی که علی‌الرسم همه ساله به‌عنوان پاداش به روسای ادارات قرار است تقسیم شود در بین کارمندان این پاداش علی‌السویه تقسیم شود.

دکتر فقیهی‌شیرازی: پس گرفتم.

نایب رئیس: پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای ریگی به‌شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهادمی‌کنم در دنباله (بند ج ماده هفت) این قسمت اضافه شود و سوابق خدمت چهارده نفر از کارمندان روزنامه رسمی و مجلس در صورتیکه دارای گواهی‌نامه دوره اول متوسطه بوده یا از عهده امتحانی که اخیرا طبق تصمیم هیأت رئیسه به عمل آمده برآمده‌اند و سوابق خدمتشان در ردیف کارمندان رسمی محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حقوقشان از مبلغ دریافتی فعلی تجاوز ننماید.

نایب رئیس: نظر آقای ریگی ضمن پیشنهاد آقای مکی تامین شده پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای حمیدیه به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌شود که مدت خدمت زیر پرچم آقای محمد صادق‌عضدانلو کمک پخش لوایح جزو سنوات خدمت رسمی اومحسوب و مشمول بند ط باشد که بتواند از اول سال ۱۳۳۱ از مزایای مربوطه آن استفاده نماید.

حمیدیه: با تصویب پیشنهاد آقای مکی نظر بنده تامین شد پس می‌گیرم.

نایب رئیس: پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر فقیهی‌شیرازی به‌شرح زیر قرائت شد:) به منظور تشویق کارمندان مجرد به ازدواج و تکثیر نفوس کشور پیشنهاد می‌نمایم که وجوه حاصله از جرائم آقایان نمایندگان را که تاکنون به مصرف کتابخانه مجلس شورای ملی می‌رسیده من‌بعد برای کمک به عائله کارمندان و خدمتگذاران جزء مجلس شورای ملی اختصاص داده و به ترتیب زیر عمل شود: بابت حق تاهل ۱۵۰ ریال و برای هر اولاد که به سن قانونی نرسیده یکصد ریال به مبلغ مذکور اضافه شود.

نایب رئیس: پیشنهاد خرج است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم: به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود سنین خدمت مسئولین شعب فنی چاپخانه مجلس که استادان کارگاههای چاپخانه می‌باشند به شرطی که از بیست سال کمتر نباشد از ابتدای شروع به کار در چاپخانه مجلس جزو خدمت رسمی آنان محسوب و با احتساب مدت خدمت طبق مقررات قانون استخدام کارمندان مجلس پایه اداری آنان تعیین و احکام آنها صادر و جزو کارمندان رسمی مجلس منظور نمایند کسور بازنشستگی ایام خدمت این افراد باید در مدت سه سال به اقساط ماهانه از طرف آنها پرداخت گردد، ملک‌مدنی.

نایب رئیس: آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی: چون هیأت رئیسه این کار را می‌کند من هم موافقم من مقصودم تذکر بود اشخاصی هستند که در قسمتهای فنی چاپخانه کارمی‌کنند که آقایان کارپردازان می‌دانند و اینها سوابق خدمتشان اگر بیست سال شده‌است مقتضی است که جزو کارمندان رسمی بشوند چون بیست سال است در قسمت فنی کار می‌کنند و بنده پیشنهاد کردم که این مدت جز سنین خدمتشان محسوب بشود و رسمی بشوند و اگر هیأت رئیسه و آقایان کارپردازها موافقت دارند که از آن تبصره پیشنهادی آقای مکی استفاده کنند و سنین خدمت اینها را حساب کنند که کارمند رسمی بشوند بنده پس می‌گیرم حالا اگر اشکالی ندارد بنده مقصودم این است که این اختیار به هیأت رئیسه داده شود که اشخاصی که بیست سال سابقه خدمت فنی در چاپخانه دارند اینها را جزو مستخدمین رسمی حساب کنند و بنده خیال می‌کنم که حرفشان هم موجه و قابل قبول باشد.

بهادری: اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس: جناب آقای ملک‌مدنی جنابعالی پس گرفتید؟

ملک‌مدنی: آقای بهادری یک جوابی بدهند بنده پس می‌گیرم

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: بنده باز هم از جناب آقای ملک‌مدنی متشکرم که همیشه نظریات اصلاحی خودشان را نسبت به کارمندان مجلس مبذول می‌فرمایند ولی با وجود پیشنهاد آقای مکی بنده می‌خواهم از حضور جنابعالی استدعا بکنم که آقا موافقت بفرمایید و پیشنهادتان را پس بگیرید بنده قول می‌دهم که در هیأت رئیسه اختیاری که داده شده این نظر جنابعالی را هم آنجا تامین بکنیم.

ملک‌مدنی: پس می‌گیرم.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای کهبد قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهادمی‌کنم مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومانی که از محل جرائم مجلس در بانک ملی است برای کارکنان مجلس شورای ملی در اراضی خالصه دولتی خانه‌های ارزان قیمت ساخته و به اقساط طویل‌المدت در اختیار آنان بگذارد.

نایب رئیس: این پیشنهاد خرج است.

کهبد: پیشنهاد خرج نیست آقا.

میراشرافی: پیشنهاد خرج نیست.

جمعی از نمایندگان: آقا دو مرتبه قرائت بشود.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای کهبد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (به‌شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس: این پیشنهاد خرج است آقا من تشخیص می‌دهم که این پیشنهاد خرج است پیشنهاد آقای شهیدی قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:)

پیشنهادمی‌نمایم تبصره زیربه ماده هفتم اضافه شود: تندنویسان مجلس شورای ملی کارمند فنی شناخته شده و از کلیه مزایایی که به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد برخوردار می‌شوند.

نایب رئیس: آقای شهیدی.

شهیدی: عرض می‌شود که گواه عاشق صادق در آستین باشد ما هفته‌ای سه روز در این مجلس چند نفر جوان محجوب و مودب را در مقابل خودمان به اسم تندنویس می‌بینیم که گوش و هوش و اعصاب و تمام قوایشان را به کار می‌اندازند و به حساب دقیق روزی سیصد و پنجاه صفحه تندنویسی می‌کنند و کوچکترین مجالی برای اینکه سر خودشان را حرکت بدهند ندارند (صحیح است) و بنابراین شایسته نیست که اسمی ازاین آقایان برده نشود بنده این پیشنهاد را کردم که از لحاظ تشویق این آقایان که با کمال جدیت انجام وظیفه می‌کنند و خود ما شاهد و ناظر فعالیت آنها هستیم فنی شناخته بشوند و از مزایای فنی هم بهره‌مند گردند. (صحیح است)

نایب رئیس: آقای میراشرافی.

میراشرافی: بنده با پیشنهاد جناب آقای شهیدی موافقم و البته آقایان هم تصدیق دارند همینطور که آقای شهیدی فرمودند ماهفته‌ای سه روز با تندنویسهای مجلس که از همکارهای نزدیک ما هستند تماس‌داریم و اگر آقایان هم با این پیشنهاد موافقت کنند و رای بدهند به عقیده بنده بسیار به موقع و به جاست و اما باز می‌خواهم اینجا یک استفاده‌ای بکنم و با اجازه آقایان عرض بکنم که مجلس شورای ملی تکلیفش با این دستگاه رادیو معلوم نیست و تمام نطقهایی که در اینجا می‌شود و صحبتهایی که می‌شود در رادیو تحریف می‌شود الان ضمن بودجه مجلس شورای ملی خوبست که ما یک تبصره‌ای بدهیم یک پیشنهادی بدهیم که اداره کل تبلیغات مکلف باشد که نطق نمایندگان را عینا پای رادیو قرائت بکند و شاید بعضی از آقایان اطلاع نداشته باشند که در مجلس شورای ملی یک دستگاهی است که نطق آقایان را ضبط می‌کند و این یک فیلم‌های مخصوصی دارد و آقایان اجازه بفرمایند که عین این فیلم را ببرند در اداره رادیو بگذارند که دیگر هیچ جای گله و شکایتی باقی نماند که این نطق را تحریف کردند این را کم کردند یا زیاد کردند الان ما مخارجش را می‌کنیم می‌خواستم ازآقایان اجازه بگیرم که یکی از آقایان این پیشنهاد را بکند.

نایب رئیس: مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای شهیدی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد آقای زهری قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم راجع به چهارده نفر خدمتگذاران جزء موضوع بند (ج) ماده هفت اصلاح زیر در بند مذکور به عمل آید: ۱- به جای رتبه یک رتبه ۲ منظور گردد، ۲- اضافه شود به شرط اینکه حقوق دریافتی از میزان فعلی تجاوز ننماید.

نایب رئیس: این پیشنهاد قابل طرح نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌نمایم بند (ج) از ماده ۷ به‌شرح زیر اصلاح گردد:

ج - برای ۲۴ نفر از خدمتگذاران جزء مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیأت رئیسه مجلس پایه ۲ منظور گردد مشروط بر اینکه حقوق دریافتی از میزان فعلی تجاوز نکند، شهیدی.

نایب رئیس: این پیشنهاد هم قابل طرح نیست دیگر پیشنهادی نرسیده‌است رای می‌گیریم به ماده ۷ با پیشنهادات اصلاحی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده هشتم قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:)

ماده هشتم: استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۱ (به‌استثنای یک نفر پایه ۳ ویک نفر پایه ۴ و یک نفر پایه یک اداری و یک نفر پایه یک پزشک یکمی) ممنوع است.

نایب رئیس: آقای دکتر ملکی.

دکتر ملکی: آقایان اطلاع دارند که دولت یک عده کارمندان زائدی دارد که الان با تشویق و ترغیب وادار می‌کند اینها را که خودشان تقاضای بازنشستگی بکنند (صحیح است) و این یک وسیله‌ای شده‌است که کارمندان خوب دولت که غیر ازحقوقشان عایدی دیگری ندارند تقاضای بازنشستگی می‌کنند و از کارهای دولتی برکنار می‌روند بنده با این ماده مخالف نیستم ولی چون دستگاه دولت عده زیادی کارمند جدید دارد از بین آنها انتخاب بکند و یا از بین کارمندان مجلس سنا که الان در این مجلس هستند و گویا ماهیانه چهل هزار تومان هم حقوق می‌گیرند از بین آنها انتخاب بکنند و یک پیشنهادی هم بنده داده‌ام که در موقعش مطرح خواهد شد و از آقایان تقاضامی‌کنم با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.

نایب رئیس: آقای میراشرافی.

میراشرافی: فرمایشاتی که جناب آقای دکتر ملکی فرمودند به نظر بنده درباره مستخدمین مجلس شورای ملی صدق نمی‌کند برای اینکه دولت یک دستگاهی است علیحده و مجلس هم یک دستگاهی است مجزا و کارمندانی که می‌خواهد استخدام بکند مطابق تشخیص و صلاح خودش باید استخدام بکند و این اشخاص که پیشنهاد شده یکیشان دندان پزشک است برای اینکه ما در مجلس شورای ملی سرویس دندان پزشکی نداشتیم و تمام کارمندان مجلس و کارگران چاپخانه و مستخدمین جزء در زحمت بودند و مجبور شدیم که این سرویس را تاسیس بکنیم و دو سه نفر که بلافاصله فرمودید رتبه یک و رتبه ۲ واینها استخدام کردیم اینها بعضیهاشان اطفال مستخدمین مجلس شورای ملی هستند که اینها پدرشان سالیان دراز به مجلس شورای ملی خدمت کرده‌اند و حال می‌خواهند وارد استخدام بشوند اینها را ما از توی کوچه جمع نکرده‌ایم بنابراین بنده می‌خواهم از جناب آقای دکتر استدعاکنم که پیشنهادشان را پس بگیرند (نایب رئیس: پیشنهاد نبود) نظرشان را پس بگیرند و اجازه بدهند که این چند نفر استخدام بشوند و این چند نفر هم به بودجه مجلس چندان تاثیری نمی‌کند(صحیح است) که در ماه چند هزار تومان مجلس کمتر پرداخت بکند یا زیادتر پرداخت بکند.

نایب رئیس: فقط یک پیشنهاد از آقای دکتر ملکی رسیده که قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم ماده هشت به طرز زیر اصلاح شود: استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۱ (به‌استثنای یک نفر پایه ۳ و یک نفر پایه ۴ و یک نفر پایه یک اداری و یک نفرپایه یک پزشک یکمی که از بین کارمندان رسمی و یا مجلس سنا انتخاب خواهند شد) ممنوع است.

نایب رئیس: آقای دکتر ملکی بفرمایید.

دکتر ملکی: بنده با ارادتی که به کارمندان مجلس دارم از جدیتی که این آقایان خدمات خود را انجام می‌دهند تقدیر می‌کنم می‌خواهم عرض کنم مملکت یا یک موسسه‌ای را نمی‌شود به صورت یک بنگاه خیریه اداره کرد، یکی از بدبختیهای مملکت ما همین ارفاقهاست و اینست که همه دستگاههای دولتیمان را تبدیل کردیم به یک بنگاه خیریه و ما با یک نظریاتی می‌آئیم یک ارفاقهایی می‌کنیم اینجا حالا نظرمان چیست طرفداری از یک شخص واحدی یا یک شخص دیگری می‌کنیم و بعد هم روی یک رودربایستی‌هایی رای می‌دهیم و یک اصولی را زیر پا می‌گذاریم، در یک مملکت عده‌ای کارمند زاید هست و در مجلس سنا الان یک عده‌ای کارمند نشسته‌اند که ماهیانه چهل هزار تومان حقوق می‌گیرند و هیچ کار نمی‌کنند ما بیاییم و برویم و با ملاحظاتی که آقای میراشرافی فرمودند یک عده جدیدی را استخدام بکنیم این برخلاف اصول خواهد بود این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و یقین دارم که آقایان رای خواهند داد.

نایب رئیس: آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی: پیشنهاد جناب آقای دکتر ملکی از نظر اصول صحیح است ولی یک نکته‌ای را نباید فراموش کرد وقتیکه شما این دانشکده‌ها و این دبیرستانها را افتتاح کردید و یک اشخاصی از اینجاها بیرون می‌آیند باید بالاخره دولت به اینها کار بدهد (دکتر ملکی: مجلس که نباید کار بدهد) اصولا اگر مشکلاتی برای ما نبود نمی‌بایستی اصولا این حرف را بزنیم اشخاصی که تحصیل می‌کنند به امید اینکه دولت اداره امور مملکت را، (دکتر ملکی: اشخاص به این امید نباید تحصیل بکنند) هست و در همه جای دنیا هست شما وقتیکه کارهای آزاد توانستید برای آنها تهیه بکنید آنوقت بهشان بگویید بروند کار بکنند مجلس شورای ملی یک اعتباری داشته و از نقطه نظر داشتن اعتبار آمده و پیش‌بینی کرده‌است که سه نفر چهار نفر از اولاد اشخاصی که در این مجلس مستخدم بوده‌اند و سوابق خدمتگذاری دارند ارفاق کند و اینها را استخدام بکند بنده می‌خواستم از آقای دکتر ملکی استدعا کرده باشم که ایشان هم موافقت بفرمایند که این ارفاق شایسته مجلس شورای ملی هم هست که کارمندانی که عمرشان را به صداقت در این مجلس گذرانیده‌اند و مشغول خدمتگذاری هستند انتظار دارند که آقایان نمایندگان هم درحالیکه عده‌ای از اینها فقیر هستند پسرشان ازمدرسه درآمده‌اند آنها را به کار بگمارند الان هم بعضیهاشان کار می‌کنند در ادارات مجلس شورای ملی (صحیح است) بنده خواستم این توضیح را عرض کنم در تایید نظر آقایان کارپردازان آقای بهادری و آقای میراشرافی که این دقتها را کرده‌اند و به کارمندان سنا هم کار داده می‌شود.

نایب رئیس: رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر ملکی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد رای می‌گیریم به ماده ۸ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مواد الحاقیه قرائت می‌شود (به‌شرح زیر قرائت شد) حقوق و اعتبارات و مواد مربوطه پیش‌بینی شده ضمن بودجه سال ۳۱ مجلس شورای ملی و چاپخانه و روزنامه رسمی برای سال ۳۲ نیز قابل اجرا می‌باشد و چنانچه اعتبار اضافی لازم گردید به‌عنوان متمم بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهدشد، معتمددماوندی، دکتر فلسفی.

نایب رئیس: آقای معتمددماوندی.

معتمددماوندی: پیشنهاد بنده و آقای دکتر فلسفی توضیح خیلی زیادی نمی‌خواهد می‌خواستم عرض کنم که آقایان محترم توجه بفرمایند که اعتبارات مجلس همین است که در هیأت رئیسه مطرح شد و تصویب شد و کمیسیون محاسبات هم دقت کردند و رسیدگی کردند اجازه بفرمایید همین اعتبارات برای سال ۳۲ هم منظور شود که دیگر از جلساتی برای طرح بودجه ۳۲ مجلس صرفه‌جویی شود.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: الان چند روز به آخر سال ۳۱ بیشتر نداریم که ما بودجه سال ۳۱ را تصویب می‌کنیم حقش این بود که ما حالا بودجه سال ۳۲ را می‌آوردیم و من با پیشنهاد آقای معتمددماوندی و آقای دکتر فلسفی موافقم که وقت مجلس را بیش از این نگیریم و اگر هم احتیاجی پیدا شد بعد متمم بودجه می‌آوریم.

نایب رئیس: آقای نبوی.

نبوی: این پیشنهاد از بعضی جهات تولید اشکال خواهد کرد در این قانون که به اسم بودجه مجلس امروز تصویب خواهد شد موادی هست که عین آنها لازم نیست در سال بعد هم به تصویب برسد همین تبصره‌هایی که گذشت برای استخدام اشخاص یا ترفیع دادن به اشخاص یا پاداش دادن به اشخاص اینها را نمی‌شود در سال بعد هم تصویب کرد چنانچه آقای معتمددماوندی پیشنهادشان را اینطور اصلاح‌کنند که از حیث اعتبارات این بودجه در سال آینده اجرا بشود بلااشکال است البته باید آقایان کارپردازها و کمیسیون محاسبات بودجه‌ای برای سال ۳۲ تهیه کنند و به مجلس بیاورند نه اینکه اکتفا کنند به این موضوع منتهی با این ارقام و جای گله هم هست که همیشه بودجه مجلس قبل از سال تصویب می‌شد و امسال طوری تصویب می‌شود که چند روز بیشتر از سال باقی نیست.

نایب رئیس: آقای معتمددماوندی.

معتمددماوندی: خواستم عرض کنم که منظور عبارت از اعتبارات است نه تبصره‌ها همانطور که فرمودند تصحیح می‌کنم که اعتبارات برای سال ۱۳۳۲ منظور شود و اگر اعتبار اضافی لازم شد متمم بودجه بیاورند.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای معتمددماوندی و آقای دکتر فلسفی با اصلاحی که شده قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (به‌شرح ذیل خوانده شد:) حقوق و اعتبارات و موارد مربوطه پیش‌بینی شده ضمن بودجه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی و فرهنگ دهخدا آنچه در سال ۱۳۳۲ مورد احتیاج است قابل اجرا می‌باشد و چنانچه اتبار اضافی لازم گردید به‌عنوان متمم بودجه مجلس پیشنهاد خواهد شد.

نایب رئیس: رای می‌گیریم به ماده الحاقیه به‌شرحی که اصلاح و خوانده شد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، پیشنهادی از آقای ملک‌مدنی رسیده‌است که مشابه همین بود که تصویب شد آخرین پیشنهاد از آقای اخگراست که قرائت می‌شود (به‌شرح زیر خوانده شد:) پیشنهادمی‌کنم انحصار حق آگهی که به روزنامه رسمی کشورداده شده ملغی و آگهی‌ها عادلانه بین روزنامه‌ها تقسیم شود.

نایب رئیس: آقای اخگر.

اخگر: برای پیشرفت افکار جامعه و هدایت مردم بهترین وسیله روزنامه و مجلات است (صحیح است) که در واقع رکن چهارم مشروطیت است به جای اینکه تشویق و ترغیب از مطبوعات بشود متاسفانه یک تصمیمی اتخاذ شد که آگهی‌های دولتی را به هیچ روزنامه ندهند و بدهند منحصرا به روزنامه رسمی بنده پیشنهاد کردم که آن لغو بشود و آگهی‌های دولت بین روزنامه‌ها تقسیم شود که از این حیث به مطبوعات کمک شده باشد.

ناصر ذوالفقاری: که دولت آگهی‌ها را بدهد به دو سه روزنامه‌ای که به مردم فحش می‌دهند.

نایب رئیس: آقای معتمددماوندی.

معتمددماوندی: بنده محتاج نیستم که توضیح زیادی بدهم آقایان باید توجه داشته باشند که روزنامه رسمی در بودجه مجلس و بودجه کل کشور سالی صد هزار تومان عایدات دارد و الان اگر آن صدهزار تومان را بزنند از درآمد دولت کم می‌شود الان در فکراین هستند که از خزانه چیزی بیرون نیاید این یک چیزی است که از خزانه مملکت چیزی کسر خواهد کرد و روزنامه رسمی باید باشد برای اینکه مذاکرات مجلس را بنویسد و اگر این اعلانات بهش نرسد این صد هزار تومان را نخواهدداشت که هیچ بعلاوه باید سیصد هزار تومان برای این روزنامه پرداخت شود. (صحیح است)

نایب رئیس: آقای جلیلی.

جلیلی (مخبر کمیسیون محاسبات): چند نکته‌است که راجع به اداره روزنامه رسمی فهرست‌وار به‌عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسد تا نحوه کار و حدود مسئولیت و وظائفی که دارد بر آقایان محترم روشن شود اولا: از بودجه روزنامه رسمی در سال یک میلیون و ششصد هزار ریال هزینه پرسنلی است که در هر حال باید پرداخته شود زیرا عده‌ای که در اینجا کار می‌کنند ناچار کاری واگذار خواهدشد و حقوق این عده به میزان فوق از بودجه دولت یا مجلس تامین خواهد گشت، ثانیا: از کل بودجه روزنامه رسمی در سال یک میلیون و هفتصد هزار ریال برای دستمزد چاپ چاپخانه مجلس پرداخته می‌شود که مجددا به صندوق دولت عاید می‌گردد، ثالثا: با بودن اداره روزنامه رسمی هزینه طبع صورت مذاکرات مجلس که در هر حال ضروری و لازم است و همچنین هزینه طبع مجله رسمی دادگستری که آن نیز ضرورت دارد و یقینا باید به چاپ برسد و هزینه هر دو قسمت طبق سابقه مجلس در حدود یک میلیون و دویست هزار ریال می‌رسد صرفه‌جویی خواهد شد، رابعا: روزنامه رسمی در سال پیش از دو میلیون سطر آگهی مجانی برای وزارت دادگستری چاپ می‌کند که اگر بهای آنرا به حداقل سطری یک ریال حساب کنیم دو میلیون ریال می‌شود و همچنین سالیانه در حدود ششصد هزار ریال روزنامه بطور رایگان برای دوائر ثبت دادگستری ارسال می‌گردد و مجموعا از این طریق سه میلیون ریال به نفع صندوق دولت تمام می‌شود که اگراین روزنامه نبود می‌بایست از طریق دیگری تامین شود، خامسا: روزنامه رسمی تنها شامل صورت مذاکرات مجلس نیست بلکه شامل سه قسمت است که یک قسمت آن صورت مذاکرات مجلس و دو قسمت دیگر عبارت است از کلیه آگهی‌های دولتی و دادگستری و ثبت و غیره که قانوناً باید در روزنامه رسمی درج شود و همچنین قسمت لوایح و قوانین و مصوبات و آئین‌نامه‌های رسمی و بخشنامه‌ها و غیره و چنانکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است طبق قانون مدنی می‌بایست قوانین و لوایح قانونی پس از ده روز درج در روزنامه رسمی به موقع اجرا گذارده شود و چنانکه ملاحظه می‌فرمایند گاه روزانه شماره صفحات روزنامه به بیش از صد صفحه می‌رسد و بطور متوسط روزانه از چهل صفحه بیشتر است، سادسا: ایرادی که راجع به طرز تدوین روزنامه گرفته می‌شود و اینکه جز آگهی و قوانین و مصوبات رسمی و آگهی‌ها مطالب دیگری ندارد این مربوط به قانون تاسیس روزنامه‌است که حدود مندرجات آن را صریحا تعیین کرده‌است و عدول از آن جایز نیست، سامنا: با این مقدمات نه تنها حذف روزنامه رسمی بصورت فعلی مستلزم تامین شاید چند برابر مخارج فعلی است تا بصورت دیگری طبع و نشر گردد، بلکه موجب خواهد شد که یک اداره کامل و منظم که صرفنظر از آنچه بطور غیر مستقیم از وجود آن عاید دولت گردد بیش از یک میلیون ریال نیز هر سال خرج در رفته به صندوق دولت می‌پردازد و یکی از منابع دولت به شمارمی‌آید.

نایب رئیس: رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اخگر آقایانی که موافقند قیام فرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد رای می‌گیریم به کلیه بودجه مجلس، آقایان موافقین ورقه سفید با نام می‌دهند (اسامی‌آقایان نمایندگان به ترتیب زیر بوسیله آقای معتمددماوندی اعلام و در محل نطق حاضر و رای دادند:) آقایان: مهندس زیرک‌زاده، حسیبی، دکتر شایگان، دکتر بقایی، مکی، مصدقی، قنات‌آبادی، رفیع، دادور، بهادری، کهبد، شبستری، دکتر کیان، اخگر، تولیت، دکتر ملکی، پورسرتیپ، کریمی، جلیلی، پارسا، حمیدیه، انگجی، میلانی، صفایی، ناصر ذوالفقاری، گنجه، امامی‌اهری، حاج سیدجوادی، منصف، شهیدی، جلالی، افشارصادقی، میراشرافی، مجتهدی، موسوی، شوکتی، دکتر فاخر، امیرافشاری، مدرس، زهری، مجدزاده، شاپوری، فرامرزی، نجفی، نبوی، خلخالی، ریگی، اقبال، ملک‌مدنی، دکتر طاهری، صراف‌زاده، ذکایی، شادلو، فرزانه، شهاب خسروانی، دکتر فقیهی‌شیرازی، حائری‌زاده، هدی، معتمددماوندی، وکیل‌پور. (شمار آرا به عمل آمده ۵۱ ورقه موافق و یک مخالف و هفت ورقه سفید بی اسم شماره شد)

نایب رئیس: از ۶۳ نفر عده حاضر موقع اعلام رای بودجه مجلس به اکثریت ۵۱ رای تصویب شد، اسامی‌موافقین: آقایان: ریگی، دکتر طاهری، ملک‌مدنی، مهندس زیرک‌زاده، نجفی، تولیت، افشار، شوکتی، منصف، مدرس، مجدزاده، زهری، دکتر بقایی، انگجی، ناصر ذوالفقاری، بهادری، هدی، کریمی، اخگر، ذکایی، جلالی، دکتر فقیهی‌شیرازی، فرزانه، شادلو، امامی‌اهری، معتمددماوندی، صراف‌زاده، حاج سیدجوادی، میلانی، دادور، امیرافشاری، حمیدیه، قنات‌آبادی، پورسرتیپ، میراشرافی، مصدقی، احمد فرامرزی، دکتر شایگان، پارسا، مجتهدی، شاپوری، وکیل‌پور، کهبد، شهاب خسروانی، شهیدی، دکتر فاخر، جلیلی، مکی، شبستری، افشار صادقی، موسوی. مخالف: آقای دکتر ملکی. ورقه سفید علامت امتناع: ۷ ورقه

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ویرایش

نایب رئیس: چهار پنج پیشنهاد رسیده است که گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترفیعات و اضافه حقوق کارمندان دولت در دستورجلسه آتیه مقدم باشد (صحیح است) بااجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ساعت نه و نیم صبح دستور لایحه اضافات (یکساعت و ده دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)