وصیتنامه اینجانب سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی (در میدان تیر)

وصیتنامه اینجانب سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی.

من از مال دنیا در زندان چیز ناقابلی ندارم به جز اشیاء مختصری که موجود است و آنها را به خانواده و مادرم بدهید و نشانی منزل مادرم فعلاً چون از منزل قبلی خود بیرون رفته‌اند و در منزل برادرشان می‌باشند، به منزل برادر ایشان خیابان امیریه چهارراه گلبرگ کوچه اسلحه‌دار باشی منزل آقای سید محمود صفوی وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد. به یاری خدای توانا- سید مجتبی نواب صفوی

ساعت ۳ بعد از نیمه شب ۲۷ دیماه ۱۳۳۴ این وصیتنامه در حضور آقای فلسفی‌نیا، قاضی عسگر لشگر۲ زرهی و نماینده دادستان ارتش سرهنگ اللهیاری و آقای دکتر تدوین نوشته شده است. به یاری خدای توانا- سید مجتبی نواب صفوی پس از وصیت بالا مراسم مذهبی به عمل آمد. به یاری خدای توانا- سید مجتبی نواب صفوی ساعت ۳ و ربع بعد از نیمه شب روز ۲۷/۱۰/۱۳۳۴ وصیت نامه بالا و مراسم مذهبی در حضور این جانب علی فلسفی نیا انجام گرفت . قاضی عسگر لشکر۲ زرهی - علی فلسفی نیا ساعت ۳:۱۵ روز ۲۷/۱۰/۱۳۳۴

منبع ویرایش

وصیت نامه نواب صفوی