قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۷۹۷ بایت حذف‌شده ،  ۱۳ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
== ترجمه‌های فارسی قرآن ==
*[[ترجمه قرآن (قمشه‌ای)|ترجمه مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای]]
 
== سوره‌های قرآن ==
 
{| border=۱ cellpadding="۵"
|ردیف
|نام سوره
|شمار آیه‌ها
|-
|[[قرآن/فاتحه|فاتحه]]
|-
|[[قرآن/بقره|بقره]]
|۲۸۶
|-
|[[قرآن/آل عمران|آل عمران]]
|۲۰۰
|
|-
|[[قرآن/نسا|نسا]]
|۱۷۶
|
|-
|[[قرآن/مائده|مائده]]
|۱۲۰
|
|-
|[[قرآن/انعام|انعام]]
|۱۶۵
|
|-
|[[قرآن/اعراف|اعراف]]
|۲۰۶
|
|-
|[[قرآن/انفال|انفال]]
|۷۵
|
|-
|[[قرآن/توبه|توبه]]
|۱۲۹
|
|-
|۱۰
|[[قرآن/یونس|یونس]]
|۱۰۹
|
|-
|۱۱
|[[قرآن/هود|هود]]
|۱۰۳
|
|-
|۱۲
|[[قرآن/یوسف|یوسف]]
|۱۱۱
|
|-
|۱۳
|[[قرآن/الرعد|الرعد]]
|۴۳
|
|-
|۱۴
|[[قرآن/ابراهیم|ابراهیم]]
|۵۲
|
|-
|۱۵
|[[قرآن/حجر|حجر]]
|۹۹
|
|-
|۱۶
|[[قرآن/نحل|نحل]]
|۱۲۸
|
|-
|۱۷
|[[قرآن/اسراء|اسراء]]
|۱۱۱
|
|-
|۱۸
|[[قرآن/کهف|کهف]]
|۱۱۰
|
|-
|۱۹
|[[قرآن/مریم|مریم]]
|۹۸
|
|-
|۲۰
|[[قرآن/طه|طه]]
|۱۳۵
|
|-
|۲۱
|[[قرآن/انبیاء|انبیاء]]
|۱۱۷
|
|-
|۲۲
|[[قرآن/حج|حج]]
|۷۸
|
|-
|۲۳
|[[قرآن/مؤمنون|مؤمنون]]
|۱۱۸
|
|-
|۲۴
|[[قرآن/نور|نور]]
|۶۴
|
|-
|۲۵
|[[قرآن/فرقان|فرقان]]
|۷۷
|
|-
|۲۶
|[[قرآن/شعراء|شعراء]]
|۲۲۷
|
|-
|۲۷
|[[قرآن/نمل|نمل]]
|۹۳
|
|-
|۲۸
|[[قرآن/قصص|قصص]]
|۸۸
|
|-
|۲۹
|[[قرآن/عنکبوت|عنکبوت]]
|۶۹
|
|-
|۳۰
|[[قرآن/روم|روم]]
|۶۰
|
|-
|۳۱
|[[قرآن/لقمان|لقمان]]
|۳۴
|
|-
|۳۲
|[[قرآن/سجدة|سجدة]]
|۳۰
|
|-
|۳۳
|[[قرآن/احزاب|احزاب]]
|۷۳
|
|-
|۳۴
|[[قرآن/سبأ|سبأ]]
|۵۴
|
|-
|۳۵
|[[قرآن/فاطر|فاطر]]
|۴۵
|
|-
|۳۶
|[[قرآن/یس|یس]]
|۸۳
|
|-
|۳۷
|[[قرآن/صافات|صافات]]
|۱۸۲
|
|-
|۳۸
|[[قرآن/ص|ص]]
|۸۸
|
|-
|۳۹
|[[قرآن/زمر|زمر]]
|۷۵
|
|-
|۴۰
|[[قرآن/غافر|غافر]]
|۸۵
|
|-
|۴۱
|[[قرآن/فصلت|فصلت]]
|۵۴
|
|-
|۴۲
|[[قرآن/شوری|شوری]]
|۵۳
|
|-
|۴۳
|[[قرآن/زخرف|زخرف]]
|۸۹
|
|-
|۴۴
|[[قرآن/دخان|دخان]]
|۵۹
|
|-
|۴۵
|[[قرآن/جاثیة|جاثیة]]
|۳۷
|
|-
|۴۶
|[[قرآن/احقاف|احقاف]]
|۳۵
|
|-
|۴۷
|[[قرآن/محمد|محمد]]
|۳۸
|
|-
|۴۸
|[[قرآن/فتح|فتح]]
|۲۹
|
|-
|۴۹
|[[قرآن/حجرات|حجرات]]
|۱۸
|
|-
|۵۰
|[[قرآن/ق|ق]]
|۴۵
|
|-
|۵۱
|[[قرآن/ذاریات|ذاریات]]
|۶۰
|
|-
|۵۲
|[[قرآن/طور|طور]]
|۴۹
|
|-
|۵۳
|[[قرآن/نجم|نجم]]
|۶۲
|
|-
|۵۴
|[[قرآن/قمر|قمر]]
|۵۵
|
|-
|۵۵
|[[قرآن/رحمن|رحمن]]
|۷۸
|
|-
|۵۶
|[[قرآن/واقعه|واقعه]]
|۹۶
|
|-
|۵۷
|[[قرآن/حدید|حدید]]
|۲۹
|
|-
|۵۸
|[[قرآن/مجادله|مجادله]]
|۲۲
|
|-
|۵۹
|[[قرآن/حشر|حشر]]
|۲۴
|
|-
|۶۰
|[[قرآن/ممتحنه|ممتحنه]]
|۱۳
|
|-
|۶۱
|[[قرآن/صف|صف]]
|۱۴
|
|-
|۶۲
|[[قرآن/جمعه|جمعه]]
|۱۱
|
|-
|۶۳
|[[قرآن/منافقون|منافقون]]
|۱۱
|
|-
|۶۴
|[[قرآن/تغابن|تغابن]]
|۱۸
|
|-
|۶۵
|[[قرآن/طلاق|طلاق]]
|۱۲
|
|-
|۶۶
|[[قرآن/تحریم|تحریم]]
|۱۲
|
|-
|۶۷
|[[قرآن/ملک|ملک]]
|۳۰
|
|-
|۶۸
|[[قرآن/قلم|قلم]]
|۵۲
|
|-
|۶۹
|[[قرآن/حاقه|حاقه]]
|۵۲
|
|-
|۷۰
|[[قرآن/معارج|معارج]]
|۴۴
|
|-
|۷۱
|[[قرآن/نوح|نوح]]
|۲۸
|
|-
|۷۲
|[[قرآن/جن|جن]]
|۲۸
|
|-
|۷۳
|[[قرآن/مزمل|مزمل]]
|۲۰
|
|-
|۷۴
|[[قرآن/مدثر|مدثر]]
|
|
|-
|۷۵
|[[قرآن/قیامه|قیامه]]
|۴۰
|
|-
|۷۶
|[[قرآن/انسان|انسان]]
|۳۱
|
|-
|۷۷
|[[قرآن/مرسلات|مرسلات]]
|۵۰
|
|-
|۷۸
|[[قرآن/نبأ|نبأ]]
|۴۰
|
|-
|۷۹
|[[قرآن/نازعات|نازعات]]
|۴۶
|
|-
|۸۰
|[[قرآن/عبس|عبس]]
|۴۷
|
|-
|۸۱
|[[قرآن/تکویر|تکویر]]
|۲۹
|
|-
|۸۲
|[[قرآن/انفطار|انفطار]]
|۱۹
|
|-
|۸۳
|[[قرآن/مطففین|مطففین]]
|۳۶
|
|-
|۸۴
|[[قرآن/انشقاق|انشقاق]]
|۲۵
|
|-
|۸۵
|[[قرآن/بروج|بروج]]
|۲۲
|
|-
|۸۶
|[[قرآن/طارق|طارق]]
|۱۷
|
|-
|۸۷
|[[قرآن/اعلی|اعلی]]
|۱۹
|
|-
|۸۸
|[[قرآن/غاشیه|غاشیه]]
|۲۶
|
|-
|۸۹
|[[قرآن/فجر|فجر]]
|۳۰
|
|-
|۹۰
|[[قرآن/بلد|بلد]]
|۲۰
|
|-
|۹۱
|[[قرآن/شمس|شم]]
|۱۵
|
|-
|۹۲
|[[قرآن/لیل|لیل]]
|۲۱
|
|-
|۹۳
|[[قرآن/ضحی|ضحی]]
|۱۱
|
|-
|۹۴
|[[قرآن/شرح|شرح]]
|
|-
|۹۵
|[[قرآن/تین|تین]]
|
|-
|۹۶
|[[قرآن/علق|علق]]
|۱۹
|
|-
|۹۷
|[[قرآن/قدر|قدر]]
|
|-
|۹۸
|[[قرآن/بینه|بینه]]
|
|-
|۹۹
|[[قرآن/زلزله|زلزله]]
|
|-
|۱۰۰
|[[قرآن/عادیات|عادیات]]
|۱۱
|
|-
|۱۰۱
|[[قرآن/قارعة|قارعة]]
|۱۱
|
|-
|۱۰۲
|[[قرآن/تکاثر|تکاثر]]
|
|-
|۱۰۳
|[[قرآن/عصر|عصر]]
|
|-
|۱۰۴
|[[قرآن/همزه|همزه]]
|
|-
|۱۰۵
|[[قرآن/فیل|فیل]]
|
|-
|۱۰۶
|[[قرآن/قریش|قریش]]
|
|-
|۱۰۷
|[[قرآن/ماعون|ماعون]]
|
|-
|۱۰۸
|[[قرآن/کوثر|کوثر]]
|
|-
|۱۰۹
|[[قرآن/کافرون|کافرون]]
|
|-
|۱۱۰
|[[قرآن/نصر|نصر]]
|
|-
|۱۱۱
|[[قرآن/مسد|مسد]]
|
|-
|۱۱۲
|[[قرآن/اخلاص|اخلاص]]
|
|-
|۱۱۳
|[[قرآن/فلق|فلق]]
|
|-
|۱۱۴
|[[قرآن/ناس|ناس]]
|
|-
|}
 
{{ویکی‌پدیا|قرآن}}
۱۷٬۴۱۰

ویرایش