فهرست:سنگی بر گوری.pdf: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
چگونگی نمایش برگه‌هاچگونگی نمایش برگه‌ها
سطر ۱۰: سطر ۱۰:
9=سخن
9=سخن
10=فصل۱
10=فصل۱
11=1
11=10
95=-
95=-
96=-
96=-