ویکی‌نبشته:برای اهالی ویکی‌پدیا

ویکی‌نبشته برای ویکی‌پدیان‌ها
راهنمای سریع ویکی‌نبشته برای کاربرانی که با پروژه خواهر (ویکی پدیا) آشنایی دارند.
ویکی‌نبشته کتابخانهٔ ویکی‌پدیا است.

به عنوان یک ویکی‌پدیان، شما متوجه هستید که ویکی چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه باید ویرایش کرد. این صفحه به تفاوت‌های مهم بین ویکی پدیا و ویکی نبشته تمرکز می‌کند، برای اینکه کمک کند تا شما از نحوه کارکرد همه چیز در اینجا مطلع گردید. ویکی نبشته محیطی نیست که محتوای جدیدی تولید کنیم، بلکه ایم پروژه درگیر بازتولید آثار منتشر شده است به این منظور که دانش و نوشته‌ها به آسانی در دسترس عموم قرار گیرد.

تفاوت‌های کلیدی بین ویکی نبشته و ویکی پدیا ویرایش

خلاصه
ویکی پدیا ویکی نبشته
مقاله اثر
سرشناسی انتشاریافتگی
مرجع منبع فایل اسکن شده
یادکرد منبع
مقالات برای حذف
(همچنین: CfD, TfD, غیره...)
نامزد حذف
Possible copyright violations
Namespaces اضافه: نویسنده, فهرست, صفحه, ترجمه
استفادهٔ منصفانه فقط مجوز آزاد یا مالکیت عمومی
Disambiguation pages Disambiguation pages
Versions pages
Style Spelling should match the original
Headers on every page