ویکی‌نبشته:میان‌بر

میان‌بُرها نوع خاصی از صفحه‌های تغییرمسیر هستند که برای ارجاع سریعتر به صفحه‌های پروژهٔ ویکی‌نبشته به کار می‌روند. میان‌برها همگی با پیشوند ون: که مخفف ویکی‌نبشته است شروع می‌شوند. برای آن که در یک صفحهٔ پروژه به میان‌برهای آن اشاره کنید، می‌توانید از الگوی {{میان‌بر}} استفاده کنید. کاربرد آن به این شکل است:

{{میان‌بر|[[ون:فلان]]}}