پدیدآورنده:آرتور کانن دویل

سر آرتور کانن دویل
(۱۸۵۹ م. ‐‐ ۱۹۳۰ م.)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. نویسندهٔ اسکاتلندی ایرلندی‌تبار که به خاطر داستان‌های شرلوک هلمز معروف است.
سر آرتور کانن دویل
 

آثار موجودویرایش